Aktuality ze základní školy » Academic School - vícejazyčný vzdělávací komplex v Uherském Hradišti
 

Aktuality ze základní školy

Děkuji našemu kolektivu pedagogů za skvělou přípravu žáků na přijímačky a za to, že se VŠICHNI ŽÁCI dostali na své střední školy. A gratuluji našim žákům 9. ročníku 2023/2024 k velmi úspěšnému zvládnutí 1. kola na střední školy s maturitou. PhDr. Věra Olšáková - ředitelka

Exkurze Dlouhé stráně, Papírny Velké Losiny   Exkurze proběhne 17.06.2024 a je určena pro žáky 6.- 9. třídy.   Program: Navštívíme Papírnu Velké Losiny, prohlídka bude spojena s výrobou vlastního papíru, který si odvezeme domů. Poté přejedeme do Koutů nad Desnou, kde nás čeká prohlídka přečerpávající vodní elektrárny Dlouhé stráně. Navštívíme s průvodcem dolní i horní nádrž.    Tato exkurze je určena pro žáky od 6. do 9. ročníku, celkem 43 žáků. Zúčastní se jí ti, kteří včas zašlou online  přihlášku, uhradí finance a v předchozím uzavřeném pololetí tedy 1. pololetí roku 2023/2024 neměli žádné kázeňské opatření.   Sraz před budovou školy v 7:10 hod., kontrola kartiček zdravotní pojišťovny,