Filosofie školy » Academic School - vícejazyčný vzdělávací komplex v Uherském Hradišti
 

Filosofie školy

Motto: Každé dítě je pro nás osobnost

ŠVP: Škola aktivního učení a otevřených možností

Přistupujeme individuálně ke každému dítěti, každý mozek je jedinečný a má své vlastní cesty – jak ukládat a používat, co se naučil, jak shromažďovat informace atd. Pro žáka je nejdůležitější možnost výběru svého postupu v učení mezi obtížným – což má za následek neúspěch (selhání) a příliš lehkým  – což má za následek nudu.

Mezi našimi učiteli je shoda v tom, co kdy a kde učíme, aby nedošlo ke zdvojování nebo k vynechání důležitého učiva. Náš tým pedagogů mnoho let vytvářel Školní vzdělávací plán, který navazuje od mateřské školy po celou základní školu a s filosofií dále pokračujeme na střední škole. Snažíme se našim žákům ukazovat smysluplný obsah vzdělávání, protože ten je právě “motorem” vnitřní motivace žáka.

Vyhledáváme u žáků to, co umí a to rozvíjíme.

Využíváme formativního hodnocení. Na prvním stupni používáme slovní hodnocení a na druhém kombinujeme na vysvědčení známky a slovní hodnocení. V průběhu roku využíváme už jen hodnocení procenty, které je daleko přesnější a v kombinaci s popisem kladů a nedostatků z určité testované oblasti podávají učiteli, žákům i rodičům přesný obraz toho, jak si děti ve škole vedou. Možností opravných testů zvyšujeme optimální maximum každého žáka.

Netrváme na pamětném drilu toho, co si všichni už nyní dokážeme vyhledat na internetu, popřípadě v jiných zdrojích. Jsou však jisté základy toho, co je potřeba umět zpaměti (násobilka, vyjmenovaná slova…..). Do naší základní školy nepatří čtvrtletní, pololetní ani jiné písemné práce. Tak velké množství učiva si žáci těžce pamatují. Máme jiné a účinnější metody k tomu, abychom dětem vše potřebné udrželi v paměti.

Otevíráme dětem bránu jazyků už od mateřské školy prostřednictvím anglicky mluvících pedagogů. Na základní škole vyučujeme nejen angličtině, ale některé předměty v češtině i v angličtině. Poskytujeme tak vícejazyčné vzdělání ve všech předmětech, které vyučujeme (kromě jazyka českého).

Věnujeme se nadaným a mimořádně nadaným žákům. Když je  je dítě při výuce rychle hotové se zadanou prací, kdy rychle pochopí nové učivo, je potřeba, aby pedagog byl již dopředu připraven a žák dostal další prohlubující učivo ihned ve výuce. Toto lze však realizovat prostřednictvím individuálního plánu, učitel, žák i rodič musí být dopředu domluveni. Těmto žákům nabízíme také velmi kvalitní zázemí mimo výuku v různých volnočasových výzkumných aktivitách. Vysíláme  žáky na různé olympiády a soutěže.