Prevence digitální propasti 2023 » Academic School - vícejazyčný vzdělávací komplex v Uherském Hradišti
 

Prevence digitální propasti 2023

PODPORA PREVENCE DIGITÁLNÍ PROPASTI 2023

výzvy: Výzva MŠMT na podporu prevence digitální propasti určená  pro základní školy, střední školy a konzervatoře, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, pro kalendářní rok 2023 č. j. MSMT-8393/2023-2 
Název projektu: Prevence digitální propasti

Evid. č. projektu: 0192/DIGI/2023. Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2023 č.: 18283/2023

Výše poskytnuté dotace: 24 000 Kč

Účel dotace: Oblast podpory A – prevence digitální propasti – Dotaci je příjemce oprávněn použít za účelem pořízení mobilních digitálních technologií. Dle potřeby a vlastního uvážení je bude příjemce zapůjčovat žákům s cílem, aby žáci měli k dispozici mobilní digitální zařízení pro běžnou výuku a výuku distančním způsobem.