Předškolička » Academic School - vícejazyčný vzdělávací komplex v Uherském Hradišti
 

Předškolička

PŘEDŠKOLIČKA PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Důležité informace – Předškolička v Uherském Hradišti bude probíhat od 3. října 2024 do 24. dubna 2025 každý čtvrtek od 16:00 do 16:45 hodin v budově ZŠ Academic School. (neuskuteční se v době prázdnin a ředitelského volna)

Přihlašovat své děti můžete průběžně. Přihlásit se mohou všechny děti ze všech mateřských škol. Předškolička je určena dětem, které u nás nastoupí do 1. třídy školního roku 2025/2026. Zapsání dítěte do naší první třídy není podmíněno docházkou do Předškoličky, nicméně přijetí podléhá kritériím.

Zahájení Předškoličky je 3. 10. 2024 a končí 24. 4. 2025.

Cena je 4000 Kč/rok

Částka 4 000 Kč/rok může být uhrazena ve dvou platbách a to 2 000 Kč do  31. 10. 2024 a 2 000 Kč do 31. 1. 2025. V případě, že nebude plná částka uhrazena k 31. 1. 2025, nebude již docházka do Předškoličky od 02/2025 možná.

V případě, že dítě nastoupí k nám do školy, bude tato částka odečtena ze školného. Tedy ve výsledku je Předškolička pro naše žáky zdarma.

Úhrada Předškoličky: prosíme o úhradu na účet 2502515273/2010, v.s. 92024do poznámky prosím napsat Předškolička

Sebou: Dětem vezměte s sebou přezůvky a pití.

Co na děti čeká: Procvičování grafomotoriky, všeobecných znalostí, předmatematických dovedností, rozvoj zrakového a sluchového vnímání (důležité složky pro úspěšné zvládnutí čtení a psaní), logické myšlení, sociální a emoční zralost. Děti budou k práci motivovány různorodými úkoly, ilustracemi a také zařazováním témat z aktuálního ročního období.

Cíle Předškoličky: seznámit se s budoucími spolužáky a prostředím školy, poznat učitelku budoucí první třídy, připravit dítě pro vstup do naší školy, podpořit a motivovat děti k pozitivnímu vztahu ke škole, posílit sociální dovednosti a práci ve skupině, nastartovat základní školní návyky a dovednosti.

Na Vás i Vaše děti se těší učitelky první třídy 2025 – 2026.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na email dagmar.chvilova@academicschool.cz