Předškolička

PŘEDŠKOLIČKA PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Důležité informace – Předškolička v Uherském Hradišti bude probíhat od 5. října 2023 každý čtvrtek od 16:00 do 16:45 hodin v budově ZŠ Academic School.

Přihlašovat své děti můžete průběžně. Přihlásit se mohou všechny děti ze všech mateřských škol. Předškolička je určena dětem, které u nás nastoupí do 1. třídy školního roku 2024/2025. Zapsání dítěte do naší první třídy není podmíněno docházkou do Předškoličky, nicméně přijetí podléhá kritériím.

Zahájení Předškoličky je 5. 10. 2023 a končí 25. 4. 2024.

Cena je 4000 Kč/rok

Částka 4 000 Kč/rok může být uhrazena ve dvou platbách a to 2 000 Kč do  31. 10. 2023 a 2 000 Kč do 31. 1. 2024. V případě, že nebude plná částka uhrazena k 31. 1. 2024, nebude již docházka do Předškoličky od 02/2024 možná.

V případě, že dítě nastoupí k nám do školy, bude tato částka odečtena ze školného. Tedy ve výsledku je Předškolička pro naše žáky zdarma.

Úhrada Předškoličky: prosíme o úhradu na účet 2502515273/2010, v.s. 92023do poznámky prosím napsat Předškolička

Sebou: Dětem vezměte s sebou přezůvky a pití.

Co na děti čeká: Procvičování grafomotoriky, všeobecných znalostí, předmatematických dovedností, rozvoj zrakového a sluchového vnímání (důležité složky pro úspěšné zvládnutí čtení a psaní), logické myšlení, sociální a emoční zralost. Děti budou k práci motivovány různorodými úkoly, ilustracemi a také zařazováním témat z aktuálního ročního období.

Cíle Předškoličky: seznámit se s budoucími spolužáky a prostředím školy, poznat učitelku budoucí první třídy, připravit dítě pro vstup do naší školy, podpořit a motivovat děti k pozitivnímu vztahu ke škole, posílit sociální dovednosti a práci ve skupině, nastartovat základní školní návyky a dovednosti.

Schůzka pro rodiče předškoláků: v pondělí 2. 10. 2023 v 16:00 – 17:00 v budově školyV rámci Předškoličky proběhne Zápis nanečisto – 15. 2. 2024.

Zápis do první třídy školního roku 2024 – 2025 se bude konat 11. 4. 2024.

Na Vás i Vaše děti se těší učitelky první třídy 2024 – 2025.