Mateřské školy » Academic School - vícejazyčný vzdělávací komplex v Uherském Hradišti
 

Mateřské školy

Mateřská škola

MAŘATICE

Sadová 1385
Uherské Hradiště 68605

Tel.: (+420) 572 111 019
E-mail: msuh@academicschool.cz

Mateřská škola

KUNOVICE

Panská 24
Kunovice 68604

Tel.: (+420) 777 308 347
E-mail: msuh@academicschool.cz

Mateřská škola

NEMOCNICE

J. E. Purkyně 365
Uherské Hradiště 68601

Tel.: (+420) 778 057 538
E-mail: msuh@academicschool.cz

MATEŘSKÉ ŠKOLY ACADEMIC SCHOOL

Zaujala Vás naše škola? Zvažujete přihlásit své dítě ke studiu?
Budeme rádi, když vyplníte online přihlášku.

Naše mateřské školy mohou navštěvovat dětí od dvou do šesti let. Provoz je zajištěn od  6.00 do 17.00 hodin – MŠ Mařatice, nebo od 6:00 – 18:00 (MŠ Knovice, MŠ Nemocnice). Děti mají k dispozici venkovní sportoviště a dětská hřiště.

Příchod dětí do našich mateřských škol je časově neomezen, vychází z individuálních potřeb dětí a rodičů.

Intenzivně se zaměřujeme na práci  s předškoláky. Snažíme se ve spolupráci s pedagogy ze základní školy Academic School (případně speciální pedagog) vytvořit program pro každé dítě individuálně tak, aby se zdokonaloval v oblastech, které jsou potřeba pro úspěšný vstup do základní školy.

Nabízíme našim dětem pestrý aktivní výchovně – vzdělávací  program, který obsahuje činnosti rozumové, jazykové, výtvarné, hudební, pohybové a sportovní.

Pořádáme výlety, exkurze, odborné návštěvy, návštěvy divadel, kin, muzeí. Zaměřujeme se také na rozvoj pohybových aktivit -bruslení, atletika, tenis, plavání a také možnost lyžařského výcviku.

Pro rodiče připravujeme několik vystoupení v průběhu školního roku – halloweenská/podzimní slavnost, vánoční besídka, vystoupení pro maminky, Slunovrat (vystoupení v Klubu Kultury), rozloučení se školním rokem.

V pobočce v Mařaticích nabízíme  vícejazyčné (anglické) třídy – rozdělené dle věku, kde jsou přítomny každý den (8:00-16:00)  rodilé mluvčí (aprobované pedagožky), které s dětmi mluví jen anglicky. Výuka je samozřejmě zaměřena i na gramatiku, rozvíjení slovní zásoby a schopnosti komunikace. Děti již od dvou let věku učíme přemýšlet v cizím jazyce, tak aby jim byla usnadněna dvojjazyčná komunikace.

Anglický vzdělávací program je samozřejmě v souladu s českým vzdělávacím programem.  Děti se učí všechna probíraná témata ve dvou jazycích. Nedílnou součásti této výuky je také výuka anglických básniček, písniček a využívání interaktivních programů a aplikací.

Na tuto metodiku děti navazují v základní škole Academic School.

Slovo zástupkyně ředitelky pro MŠ

Mým cílem je, aby děti v mateřské škole získaly vědomosti a dovednosti vždy s ohledem na jejich individuální potřeby a způsobem, který je jim blízký a příjemný. Vždyť děti jsou naše budoucnost, a proto si zaslouží to nejlepší.

Bc. Andrea Valentová
Zástupkyně ředitelky školy pro MŠ

Informace o našich školkách

3

mateřské
školky

Jsme tu
pro děti

od 2 do 6 let

Kapacita
školek

90 dětí

99%

rodičů říká, že jejich dítě je ve škole šťastné

Chcete být také součástí naší rodiny Academic School?

Máte dotazy?

Kontaktujte nás

    Aktuality z našich školek

    PARTY 30 Pojďte se podívat na atmosféru naší PARTY 30, která se uskutečnila 10.2.2024 v Redutě v Uherském Hradišti....

    Lyžařský a snowboardový pobyt pro děti a žáky MŠ, ZŠ a SŠ Academic School....