Napsali o nás » Academic School - vícejazyčný vzdělávací komplex v Uherském Hradišti
 

Napsali o nás

Studenti Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity navštívili naši základní školu

V úterý 7. 5. 2024 naše základní škola přivítala na své půdě studenty navazujícího magisterského studia učitelství fyziky v čele s jejich paní profesorkou doc. PaedDr. Janou Škrabánkovou, Ph.D. Byli jsme velmi poctěni jejich návštěvou a především jejich zpětnou vazbou, kterou nám paní docentka zaslala.

V úterý 7. 5. 2024 jsem se studenty Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity navazujícího magisterského studia učitelství fyziky navštívila Academic School v Uherském Hradišti. Protože vím, že je tato škola jiná než většina škol, které mohou mí studenti vidět, chtěla jsem jim zprostředkovat i tuto zkušenost. Chci velice ocenit, že jak vedení školy, reprezentované PhDr. Věrou Olšákovou a Mgr. Kateřinou Šáchovou, tak také všichni ostatní učitelé a zaměstnanci školy udělali maximum pro to, aby nás seznámili jak se samotnou výukou, tak s chodem a organizací školy. Přijeli jsme do velice vstřícného prostředí plného ochoty a znalostí. Navštívili jsme během dne šest vyučovacích hodin, a to nejen fyziky. Studenti totiž mají k učitelství fyziky i druhé kombinace, proto ocenili možnost vidět např. výuku matematiky, dokonce v anglickém jazyce, a byli nadšení!

Při naší návštěvě Academic School v Uherském Hradišti jsme se setkali s nasazením, pečlivou přípravou, osobní angažovaností a hlubokou zodpovědností tamních učitelů za jejich práci. Viděli jsme pozorné, pracující a sebevědomé žáky, kteří se nebojí říci svůj názor, diskutovat a aktivně přijímat nové informace. A zejména bylo vidět, že žáci během celých vyučovacích hodin skutečně pracovali, přijímali zodpovědnost za své vzdělávání, čas výuky trávili efektivně a přitom bez stresu. To bych vyzdvihla nejvíce. Protože o žáky jde především, což na Academic School vědí.

Po šesti hodinách výuky jsme se studenty ještě strávili část odpoledne s vedením školy. PhDr. Olšáková nám představila myšlenku genetické paralely, kterou má škola zapracovanou do vzdělávacího programu a která kromě hlubokého pochopení principů vzdělávání ukazuje na dlouhodobou a promyšlenou spolupráci všech učitelů této školy. Mgr. Šáchová nás seznámila s řadou webových stránek a aplikací, které modernizují a zpřehledňují výuku a které na Academic School učitelé ve výuce používají. Tyto vzdělávací technologie jsou nejen moderní, ale pro kvalitní vzdělávání jsou v současné době nutné. Mnohem podstatnější je však skutečnost, že technologie využívají na Academic School efektivně a samozřejmě. A to – pokud mohu usuzovat z mých zkušeností – naopak na řadě škol stále samozřejmé není.

Vysokoškolští studenti byli rádi, že mohli Academic School poznat. Je potřeba doplnit, že tito studenti již sami učí nebo budou učit nejpozději za rok. Proto již mají svůj názor, své zkušenosti a své edukační preference. O to pozitivněji vyznívá výrok jednoho z nich, který sám již třetí rok učí fyziku a matematiku na gymnáziu a který vystihuje názory všech ostatních: „Pro mě osobně to bylo neskutečně obohacující, děkuji!“

doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.

vedoucí Centra pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement