Mateřské školy

Naše mateřské školy mohou navštěvovat dětí od dvou do šesti let.
Nabízíme dětem moderní výchovně-vzdělávací program vycházející z téměř 30-ti letých zkušeností zahrnující mimo jiné i poznatky z mateřských škol, které jsme navštívili v zahraničí.

Základní škola

Základní škola s devíti postupnými ročníky.
Výuka je vedena jak v češtině, tak souběžně i v angličtině a to prostřednictvím rodilých mluvčích metodou Clil.
Jsou zde využívány moderní metody výuky. Individuálně rozvíjíme všechny děti včetně dětí mimořádně nadaných.

Střední škola

Čtyřleté maturitní studium zaměřené na informační technologie – kyberbezpečnost.
Nabízí výuku v moderních prostorách a ve spolupráci s odborníky z praxe pružně reaguje na změny v rychle se vyvíjejícím oboru pravidelnými aktualizacemi Školních vzdělávacích programů.

VÍCEJAZYČNÝ VZDĚLÁVACÍ KOMPLEX

Academic School, Mateřská škola, základní škola a střední škola s.r.o. je vícejazyčný vzdělávací komplex, který je zařazen do Rejstříku škol a školních zařízení MŠMT ČR.

„Otevíráme dětem oči a dáváme jim křídla, aby mohly vyletět do světa a vyzkoušet, co jsme je naučili“

Náš vzdělávací komplex nabízí moderní vícejazyčné předškolní, základní i středoškolské vzdělání. Jsme  fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Úzce spolupracujeme s Fakultou logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Jsme partnerskou školou Cambridge Park.

V celém komplexu Academic School je kladen důraz na jedinečnost osobnosti. Uplatňujeme individuální přístup ke každému dítěti. Využíváme moderní vícejazyčné vzdělávání. Používáme nejmodernější formy vzdělávání s akcentem na potřeby žáků vyplývající ze současné situace. Naši pedagogové spolupracují s odborníky z vysokých škol, psychology, partnerskými školami v zahraničí a dalšími důležitými partnery z praxe. Aprobovaní učitelé vyučují v jazyce českém i jazyce anglickém.

Učíme děti hledat řešení, vnímat souvislosti, umět prezentovat svoje názory a myšlenky, ale zároveň i naslouchat druhým a respektovat je.

Děti v našem komplexu umí logicky myslet, fungovat sám za sebe i v rámci týmu. Děti se nebojí chyb, protože vědí, že chyba je přirozenou součástí učení a opravení chyby je hledání správné cesty k cíli.

Zaměřujeme se na práci s nadanými a mimořádně nadanými dětmi. Pro které vytváříme individuální vzdělávací plány.

Dbáme na otevřené komunikaci s rodiči založená na partnerství a vzájemném respektu a úctě.

Informace o našem komplexu

Vzděláváme
děti a žáky

od 2 do 18 let

255

současných
žáků

378

absolventů našeho komplexu

98%

rodičů říká, že jejich dítě je ve škole šťastné

Chcete být také součástí naší rodiny Academic School?

    Aktuality z naší školy

    Přejeme všem žákům i rodičům krásné Vánoce a šťastné vzdělávání v roce 2024....

    Ve školní družině proběhne 15. 12. 2023 od 13 hod Vánoční promítání. Čeká na Vás česká vánoční pohádka. Vánoční cukroví vítáno....

    Zveme Vás na tradiční Vánoční zvoneček, který se koná v úterý 12. 12. 2023 od 16 do 18 hod. Jedná se o tvořivé dílničky nejen s vánoční tématikou, které jsme připravili pro vaše děti. V katalogu výrobků můžete pro představu nahlédnout, co si budou děti moci vyrobit. Vám nabízíme chvíli klidu a pohody strávenou se svými dětmi. Protože rádi ochutnáváme nové dobroty, budeme rádi za drobné občerstvení (cukroví, jednohubky, nakrájená klobáska, sýr…), které můžete poslat po dětech nebo přinést přímo do naší kavárničky. Do vánočního punče uvítáme zavařené ovoce všeho druhu. Přimlouváme se za děti, které zůstávají ve školní družině,......

    Škola dává žákům nejen odborné vzdělání, ale napomáhá maximálnímu rozvoji jejich osobností.