Academic School - vícejazyčný vzdělávací komplex v Uherském Hradišti

Mateřské školy

Naše mateřské školy mohou navštěvovat dětí od dvou do šesti let.
Nabízíme dětem moderní výchovně-vzdělávací program vycházející z téměř 30-ti letých zkušeností zahrnující mimo jiné i poznatky z mateřských škol, které jsme navštívili v zahraničí.

Základní škola

Základní škola s devíti postupnými ročníky.
Výuka je vedena jak v češtině, tak souběžně i v angličtině a to prostřednictvím rodilých mluvčích metodou Clil.
Jsou zde využívány moderní metody výuky. Individuálně rozvíjíme všechny děti včetně dětí mimořádně nadaných.

Střední škola

Čtyřleté maturitní studium zaměřené na informační technologie – kyberbezpečnost.
Nabízí výuku v moderních prostorách a ve spolupráci s odborníky z praxe pružně reaguje na změny v rychle se vyvíjejícím oboru pravidelnými aktualizacemi Školních vzdělávacích programů.

VÍCEJAZYČNÝ VZDĚLÁVACÍ KOMPLEX

Academic School, Mateřská škola, základní škola a střední škola s.r.o. je vícejazyčný vzdělávací komplex, který je zařazen do Rejstříku škol a školních zařízení MŠMT ČR.

„Otevíráme dětem oči a dáváme jim křídla, aby mohly vyletět do světa a vyzkoušet, co jsme je naučili“

Náš vzdělávací komplex nabízí moderní vícejazyčné předškolní, základní i středoškolské vzdělání. Jsme  fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Úzce spolupracujeme s Fakultou logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Jsme partnerskou školou Cambridge Park.

V celém komplexu Academic School je kladen důraz na jedinečnost osobnosti. Uplatňujeme individuální přístup ke každému dítěti. Využíváme moderní vícejazyčné vzdělávání. Používáme nejmodernější formy vzdělávání s akcentem na potřeby žáků vyplývající ze současné situace. Naši pedagogové spolupracují s odborníky z vysokých škol, psychology, partnerskými školami v zahraničí a dalšími důležitými partnery z praxe. Aprobovaní učitelé vyučují v jazyce českém i jazyce anglickém.

Učíme děti hledat řešení, vnímat souvislosti, umět prezentovat svoje názory a myšlenky, ale zároveň i naslouchat druhým a respektovat je.

Děti v našem komplexu umí logicky myslet, fungovat sám za sebe i v rámci týmu. Děti se nebojí chyb, protože vědí, že chyba je přirozenou součástí učení a opravení chyby je hledání správné cesty k cíli.

Zaměřujeme se na práci s nadanými a mimořádně nadanými dětmi. Pro které vytváříme individuální vzdělávací plány.

Dbáme na otevřené komunikaci s rodiči založená na partnerství a vzájemném respektu a úctě.

Informace o našem komplexu

Vzděláváme
děti a žáky

od 2 do 18 let

255

současných
žáků

378

absolventů našeho komplexu

98%

rodičů říká, že jejich dítě je ve škole šťastné

Chcete být také součástí naší rodiny Academic School?

    Aktuality z naší školy

    Kancelář MŠ, ZŠ a SŠ v době letních prázdnin Kanceláře škol budou otevřeny pouze v tyto dny. červenec 1. – 4. 7. 2024 8. – 12. 7. 2024 srpen 19. – 23. 8. 2024 26. – 30. 8. 2024   v čase pondělí a středa 8:00 – 15:00 úterý, čtvrtek a pátek 8:00 – 12:00   Děkujeme za pochopení....

    Dne 19. června 2024 se uskutečnil náš MAGICKÝ SLUNOVRAT v Klubu kultury v Uherském Hradišti....

    Škola dává žákům nejen odborné vzdělání, ale napomáhá maximálnímu rozvoji jejich osobností.

    Novinky z Facebooku