Digitální učební pomůcky 2022 » Academic School - vícejazyčný vzdělávací komplex v Uherském Hradišti
 

Digitální učební pomůcky 2022

Výzvy: Výzva MŠMT na podporu vybavení škol digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí určená pro mateřské školy, základní školy a gymnázia, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, pro kalendářní rok 2022 č. j. MSMT-11601/2022
Název projektu: Pořízení digitálních učebních pomůcek

Evid. č. projektu: 0261/DIGIPOMUCKY/2022. Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2022 č.: 11601/2022

Výše poskytnuté dotace: 230 000 Kč

Účel dotace:  Účelem dotace pro základní školy je pořízení digitálních učebních pomůcek – pokročilých digitálních technologií využitelných pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí.