Podmínky pro přijetí » Academic School - vícejazyčný vzdělávací komplex v Uherském Hradišti
 

Podmínky pro přijetí

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ

Vyplnění elektronické přihlášky k zápisu (rodiče jsou informováni e-mailem o přijetí přihlášky a o datu jejího zaregistrování /popř. času/).

Absolvování formální části zápisu – podání Žádosti o přijetí k zápisu.

Je zajištěno běžné intelektové zastoupení žáků ve třídě, může být vyšší procento žáků nadaných a mimořádně nadaných, než je průměr v populaci (nad 2 %), vzhledem k zaměření školy – práce s nadanými.

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ

Kritéria pro přijetí – běžná třída, vícejazyčná třída:

Docházka do mateřské školy Academic School.

Počet let docházky dítěte do mateřské školy Academic School a délka jeho pobytu v těchto dnech (přednost při přijímání budou mít děti s vyšším počtem dnů docházky do MŠ).

V základní škole se již vzdělává starší sourozenec (vychází se tak vstříc nenarušení sourozeneckých vazeb a i rodičům, kteří mohou doprovázet své děti pouze do jedné ZŠ a MŠ).

Pokud zákonný zástupce doloží zprávu z PPP popř. jiného školského poradenského zařízení, ve které se uvádí, že se jedná o dítě s nadáním (naše škola se profiluje prací s nadanými žáky a jejich vyhledáváním).

V případě, že počet dětí splňujících dané kritérium, přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem.

(Jedná se o kritérium, podle kterého by ředitelka postupovala, kdyby musela rozhodnout mezi více žádostmi zákonných zástupců o přijetí dítěte a vyhodnocení podle předcházejících kritérií by bylo u všech žádosti shodné.)