O Academic School » Academic School - vícejazyčný vzdělávací komplex v Uherském Hradišti
 

O Academic School

Vítejte na webových stránkách Academic School. Představujeme vám vzdělávací komplex, který poskytuje moderní, odborné předškolní, základní i středoškolské vzdělávání v prostředí, které je k dětem vlídné, empatické, pozitivně motivující, nestresující, s individuálním přístupem. Na základě zkušeností se zahraničním školstvím vznikla v roce 1993 základní škola. Způsob výuky zde vychází ze systému severských škol.

Jsme malá, moderní škola, jsme tedy schopni se do hloubky navzájem poznat, podpořit individualitu dětí a nasměrovat je k dosažení jejich osobního maxima.

Protože jsme ve stejném duchu chtěli vychovávat i děti, které k nám na základní školu přicházejí, založili jsme tři mateřské školy. Velký důraz klademe na výuku cizích jazyků, především angličtiny. Děti už od mateřské školy mají možnost slyšet angličtinu přímo od zahraničních kantorů.

Vyučujeme nejen angličtinu, ale také výuka některých odborných předmětů probíhá v angličtině. A to i na střední škole, kterou jsme otevřeli v roce 2022.

Věnujeme se maximálně práci s nadanými a mimořádně nadanými dětmi.

Podařilo se nám vybudovat velmi moderní zázemí, stále aktualizujeme učební programy a máme velmi fundovaný tým pedagogů. Vše směřuje k jedinému cíli, aby naši žáci od nás odcházeli s co nejlepšími výsledky, ovšem při vzájemném respektování se.

Jsme Fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a spolupracujeme v oblasti přírodních věd, zejména v matematice. Pracujeme na společných projektech, podíleli jsme se na tvorbě učebnic matematiky, naši žáci jezdí na fakultu na různé odborné exkurze a semináře.

Naše spolupráce s Fakultou logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati začala při budování střední školy. Fakulta nám poskytla odborné učebny i odborného garanta, který měl hlavní podíl na vzniku a vývoji velmi progresivního učebního programu informační technologie. Je to úžasné propojení s vysokoškolským studiem. Podařilo se nám také navázat spolupráci s firmami, které se zabývají informačními technologiemi. Díky tomu je studium na střední škole úzce provázáno s praxí.

Snažíme se maximálně o to, aby žáci viděli vztah mezi tím, co se učí, a mezi svým životem.

Academic school, Mateřská škola a základní škola s.r.o. je vícejazyčný vzdělávací komplex, který je zařazen do Rejstříku škol a školních zařízení MŠMT ČR.

Usilujeme o to, aby naše škola měla všech 5P.

PRESTIŽNÍ – PŘÍVĚTIVÁ – PROFESIONÁLNÍ – POZITIVNÍ – POKROKOVÁ

Slovo ředitelky komplexu

Školu jsem založila před 30 lety, zařazením do sítě škol MŠMT ČR. Otevřena byla jedna první třída. Postupně se škola rozrůstala o další třídy základní školy, o mateřskou školu a v posledním roce také o školu střední.

Hlavním důvodem vzniku školy byly mé děti. Přála jsem si, aby své mládí strávily v příjemném vzdělávacím komplexu, kde se nebudou muset biflovat zpaměti věci, které stejně zapomenou, ale zároveň aby se dostaly na střední školy podle svých představ. To vše ve vlídném a empatickém prostředí, kde se žáci nebojí chodit do školy. A to je do dnešní doby pořád tím hlavním důvodem proč naši školu vyhledávají rodiče se stejným očekáváním, jako jsem měla já.

PhDr. Věra Olšáková
ředitelka školy

Informace o našem komplexu

Vzděláváme
děti a žáky

od 2 do 18 let

255

současných
žáků

378

absolventů našeho komplexu

98%

rodičů říká, že jejich dítě je ve škole šťastné

Chcete být také součástí naší rodiny Academic School?

Zaujal Vás náš vzdělávací komplex

Kontaktujte nás

    Škola dává žákům nejen odborné vzdělání, ale napomáhá maximálnímu rozvoji jejich osobností.