Ovoce a zelenina » Academic School - vícejazyčný vzdělávací komplex v Uherském Hradišti
 

Ovoce a zelenina

OVOCE DO ŠKOL

Projekt Ovoce a zelenina do škol byl v České Republice zahájen ve školním roce 2009/2010. Jedná se o projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci základních škol, včetně dětí z přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních , kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy nebo ovocné protlaky.

Cílem projektu je podpora zdravé výživy dětí a zvýšení spotřeby ovoce a zelenina do škol.

 

MLÉKO DO ŠKOL

Cílem projektu je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků.

Oba projekty jsou určeny pro všechny děti I. stupně základní školy. Cílem projektu je snížení deficitu vápníku u dětské populace a zlepšení stravovacích návyků dětí.

Naši žáci mají garantované pravidelné dodávky jednou měsíčně ovoce, zeleniny a mléčných výrobků. Dodávky bývají doprovázeny různými ochutnávkami a soutěžemi.