Kontakty na zaměstnance » Academic School - vícejazyčný vzdělávací komplex v Uherském Hradišti
 

Kontakty na zaměstnance

VEDENÍ ACADEMIC SCHOOL

PhDr. Věra OLŠÁKOVÁ
jednatelka a ředitelka, pedagog na II. stupni (M,Zt)
(+420) 603 502 863
vera.olsakova@academicschool.cz

Bc. Andrea VALENTOVÁ
zástupkyně ředitelky pro mateřské školy, učitelka v MŠ Mařatice, mezinárodní spolupráce
(+420) 775 983 440
andrea.valentova@academicschool.cz

Mgr. Simona NĚMEČKOVÁ
zástupkyně ředitelky pro střední školu, metodik výuky AJ na II. stupni, pedagog na II. stupni (Čj, Aj), pedagog na SŠ (Čj, Lvk)
(+420) 737 978 736
simona.nemeckova@academicschool.cz

Pavlína KOTAČKOVÁ
zástupkyně ředitelky pro I. stupeň, pedagog na II. stupni (Vv), třídní učitelka 3.B, 8.A a 8. B třídy
(+420) 732 214 407
pavlina.kotackova@academicschool.cz

Mgr. Kateřina ŠÁCHOVÁ
zástupkyně ředitele pro II. stupeň, třídní učitelka 7.A, 7.B třídy, pedagog na II. stupni (F, Inf, Ov, Upv, Zt), pedagog na SŠ (Sv)
(+420) 774 122 899
katerina.sachova@academicschool.cz

Mgr. Dagmar CHVÍLOVÁ
speciální pedagog, třídní učitelka 2. A, 2. B třídy, pedagog na I. stupni (M),  výchovný poradce, práce s předškoláky
dagmar.chvilova@academicschool.cz

ADMINISTRATIVA A LEGISLATIVA

PhDr. Věra OLŠÁKOVÁ
jednatelka a ředitelka 
(+420) 603 502 863
vera.olsakova@academicschool.cz

Ing. Alžběta MIČOVSKÁ
asistentka ředitelky
(+420) 773 687 593 
alzbeta.micovska@academicschool.cz

Kateřina HOLÁŇOVÁ
personalistka a mzdová účetní
(+420) 773 716 106
katerina.holanova@academicschool.cz

Eva JANKŮ
asistentka zástupkyně ředitelky pro mateřskou školu
(+420) 572 111 019

eva.janku@academicschool.cz

Mgr. Zuzana FIŠEROVÁ
administrativní pracovnice pro základní školu
(+420) 773 687 593
zuzana.fiserova@academicschool.cz

Ing. Lucie TRNEČKOVÁ, DiS.
administrativní pracovnice pro střední školu
(+420) 773 687 592
lucie.trneckova@academicschool.cz

Veronika PRÁŠKOVÁ
účetní
veronika.praskova@academicschool.cz

Mgr. Dagmar VŠETIČKOVÁ
vedoucí oddělení legislativy a správních agend
dagmar.vsetickova@academicschool.cz

Mgr. Alexandra KRUŠINOVÁ
pověřenec pro ochranu osobních údajů
dpo@academicschool.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

PhDr. Věra OLŠÁKOVÁ
jednatelka a ředitelka 
(+420) 603 502 863
vera.olsakova@academicschool.cz

Ing. Alžběta MIČOVSKÁ
asistentka ředitelky
(+420) 773 687 593 
alzbeta.micovska@academicschool.cz

Mgr. Zuzana FIŠEROVÁ
administrativní pracovnice pro základní školu
(+420) 773 687 593
zuzana.fiserova@academicschool.cz

Mgr. Jitka SLAVÍKOVÁ, DiS.
třídní učitelka 1. A, 1. B, pedagog na I. stupni (Aj, Hv, Vv)
jitka.slavikova@academicschool.cz

Mgr. Dagmar CHVÍLOVÁ
třídní učitelka 2. A, 2. B třídy, speciální pedagog, pedagog na I. stupni (M),  výchovný poradce, práce s předškoláky
dagmar.chvilova@academicschool.cz

Mgr. Hana BUŠKOVÁ
třídní učitelka 3. A třídy, pedagog na I. stupni (Pč, Pc, Vv, Tv)
hana.buskova@academicschool.cz

Pavlína KOTAČKOVÁ
třídní učitelka 3. B, 8. A a 8. B,  třídy, zástupkyně ředitelky pro I. stupeň, pedagog na II. stupni (Vv)
(+420) 732 214 407
pavlina.kotackova@academicschool.cz

Mgr. Olga ČECHOVÁ
třídní učitelka 4. A,  4. B třída, pedagog na I. stupni (Inf), správce systému Bakaláři
olga.cechova@academicschool.cz

Mgr. Veronika GROSSMANOVÁ
třídní učitelka 5. A
veronika.grossmanova@academicschool.cz

Mgr. Petra MICHALÍKOVÁ
třídní učitelka 5. B, pedagog na I. stupni (Hv)
petra.michalikova@academicschool.cz

Mgr. Johana DOHNALOVÁ
třídní učitelka 6. A, 6. B třídy, pedagog na II. stupni (Aj, Čj), pedagog na SŠ (Aj)
johana.dohnalova@academicschool.cz

Mgr. Kateřina ŠÁCHOVÁ
třídní učitelka 7. A, 7. B třídy, zástupkyně ředitele pro II. stupeň, pedagog na II. stupni (F, Inf, Ov, Upv, Zt), pedagog na SŠ (Sv)
(+420) 774 122 899
katerina.sachova@academicschool.cz

Pavlína KOTAČKOVÁ
třídní učitelka 8. A a 8. B, 3. B  třídy, zástupkyně ředitelky pro I. stupeň, pedagog na II. stupni (Vv)
(+420) 732 214 407
pavlina.kotackova@academicschool.cz

Ing. Liběna HENDRYCHOVÁ, MBA
třídní učitelka 9. třídy, pedagog na II. stupni (Nj)
libena.hendrychova@academicschool.cz

Mgr. Adam STRAŠÁK
pedagog na I. a II. stupni (Dj)
adam.strasak@academicschool.cz

Mgr. Natálie JAHODOVÁ
pedagog na I. stupni, pedagog (Vv)
natalie.jahodova@academicschool.cz

Mgr. Olga POLÁŠKOVÁ
pedagog na I. stupni, logoped, vyučující náboženství
(+420) 773 687 593

Bc. Jan VOLTEMAR
pedagog na I. a II. stupni
jan.voltemar@academicschool.cz

Cherry Rose ARCENAS – ARICHETA
odborný garant pro jazykové vzdělávání na I. stupni, lektor anglického jazyka
cherry.arcenas@academicschool.cz

Enrico Marcelo ARICHETA
lektor anglického jazyka na I. a II. stupni
enrico.aricheta@academicschool.cz

Bc. Roxas Kristin ALEXIS
lektor anglického jazyka na I. a II. stupni
kristin.roxas@academicschool.cz

Vereen Ann SMIT
asistent výuky jazyka anglického na I. a II. stupni
vereen.smit@academicschool.cz

Mgr. Dalila Rubicela MACHOUREK
lektor španělského jazyka
dalila.machourek@academicschool.cz

Marcela DOSTÁLKOVÁ
asistent pedagoga (3.A třída)
marcela.dostalkova@academicschool.cz

Jitka HRUBOŠOVÁ
asistent pedagoga (7. A a 7. B třída)
jitka.hrubosova@academicschool.cz

Bc. Silvie ZÁBOJNÍKOVÁ
asistent pedagoga (9. třída), metodika prevence
silvie.zabojnikova@academicschool.cz

Mgr. Marie OTTE 
asistent pedagoga
marie.otte@academicschool.cz

Alžběta SENTLOVÁ
asistent pedagoga
alzbeta.sentlova@academicschool.cz

Ing. Alžběta KADLČÍKOVÁ
asistent pedagoga 
alzbeta.kadlcikova@academicschool.cz

Bc. Martin ZAPLETAL
pedagog na I. a II. stupni (Tv), pedagog na SŠ (Tv)
martin.zapletal@academicschool.cz

ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ KLUB

Lenka LANCOVÁ
vedoucí vychovatelka školní družiny, pedagog na II. stupni (Hv)
(+420) 777 232 029
lenka.lancova@academicschool.cz

Ing. Eva SOUKUPOVÁ
vychovatelka školní družiny pedagog na II. stupni (Př, Ch, Bp) pedagog na SŠ (Chr)
(+420) 777 232 029
eva.soukupova@academicschool.cz

Petra FOJTÁCHOVÁ
vychovatelka školní družiny
(+420) 777 232 029
petra.fojtachova@academicschool.cz

STŘEDNÍ ŠKOLA

Mgr. Simona NĚMEČKOVÁ
zástupkyně ředitelky pro střední školu, metodik výuky AJ na II. stupni, pedagog na II. stupni (Čj, Aj), pedagog na SŠ (Čj, Lvk)
(+420) 737 978 736
simona.nemeckova@academicschool.cz

Ing. Lucie TRNEČKOVÁ, DiS.
administrativní pracovnice pro střední školu
(+420) 773 687 592
lucie.trneckova@academicschool.cz

Kancelář střední školy
(+420) 773 687 592
ssuh@academicschool.cz

Mgr. Monika KAYA
pedagog na SŠ 
monika.kaya@academicschool.cz

Zdeněk KORVAS
pedagog na SŠ
zdenek.korvas@academicschool.cz

Ing. et Ing. Oldřich ŠUBA
pedagog na SŠ
oldrich.suba@academicschool.cz

Ing. Pavel VALÁŠEK
pedagog na SŠ
pavel.valasek@academicschool.cz

 

Ing. Eva SOUKUPOVÁ
vychovatelka školní družiny pedagog na II. stupni (Př, Ch, Bp), pedagog na SŠ 
(+420) 777 232 029
eva.soukupova@academicschool.cz

 

Bc. Martin ZAPLETAL
pedagog na I. a II. stupni (Tv), pedagog na SŠ 
martin.zapletal@academicschool.cz

Ing. Lukáš PAVLÍK, Ph.D
pedagog na SŠ
lukas.pavlik@academicschool.cz

 

Mgr. Johana DOHNALOVÁ
třídní učitelka 6. A, 6. B třídy, pedagog na II. stupni (Aj, Čj), pedagog na SŠ 
johana.dohnalova@academicschool.cz

 

Vereen Ann SMIT
asistent výuky jazyka anglického na I. a II. stupni a lektorka na SŠ
verren.smit@academicschool.cz

Ing. Ivona HUŇKOVÁ
pedagog na SŠ
ivona.hunkova@academicschool.cz

 

Mgr. Adam STRAŠÁK
pedagog na I. a II. stupni (Dj), pedagog na SŠ
adam.strasak@academicschool.cz

MATEŘSKÉ ŠKOLY

MATEŘSKÁ ŠKOLA MAŘATICE

Bc. Andrea VALENTOVÁ
zástupkyně ředitelky pro mateřské školy, učitelka v MŠ Mařatice, mezinárodní spolupráce
(+420) 775 983 440
andrea.valentova@academicschool.cz

Eva JANKŮ
asistentka zástupkyně ředitelky pro mateřskou školu
(+420) 572 111 019

eva.janku@academicschool.cz

Kancelář Mateřské školy Mařatice
(+420) 572 111 019
msuh@academicschool.cz

Bc. Kristýna KUŽELOVÁ
učitelka SUN class
kristyna.kuzelova@academicschool.cz

Zuzana SOUKENÍKOVÁ
učitelka SUN class
zuzana.soukenikova@academicschool.cz

Bc. Gretchel Mae ARCENAS
učitelka SKY class
gretchel.arcenas@academicschool.cz

Bc. Cristina Camua FRANDO
učitelka RAINBOW class
cristina.frando@academicschool.cz

Bc. Natálie HAUERLANDOVÁ
učitelka RAINBOW class
natalie.hauerlandova@academicschool.cz

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA NEMOCNICE

Marika ZAPLETALOVÁ
učitelka
marika.zapletalova@academicschool.cz

Mgr. Lucie LIŠKOVÁ
učitelka
lucie.liskova@academicschool.cz

Jana TRÝSKOVÁ
chůva
jana.tryskova@academicschool.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNOVICE

Martina LUDVÍČKOVÁ
učitelka
martina.ludvickova@academicschool.cz

Alena PAVELKOVÁ
učitelka
alena.pavelkova@academicschool.cz

Renata KUROVÁ
chůva
renata.kurova@academicschool.cz