Učební plán » Academic School - vícejazyčný vzdělávací komplex v Uherském Hradišti
 

Učební plán

Název vzdělávacího programu – Informační technologie

Kód a název oboru vzdělávání: 18 – 20 – M/01 Informační technologie
Účinnost od: 1. září 2022
Délka a forma studia: čtyřleté denní
Stupeň vzdělávání: střední vzdělání s maturitou

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem
Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura 2 2 2 2 8
Anglický jazyk 3 3 2 2 10
Konverzace v AJ 1 1 2
Odborný AJ 1 1 2
Společenské vědy 1 2 1 1 5
Fyzika 2 1 3
Chemie a udržitelný rozvoj 3 3
Matematika 3 3 3 3 12
Literární výchova a komunikace 1 1 1 2 5
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Úvod do informatiky 4 4
Základy ekonomie 1 1
Marketing a management 1 1 2
Všeobecně vzdělávací celkem: 21 15 14 15 65
Předměty specializace:
Hardwarové vybavení 2 1 1 1 5
Operační systémy a virtualizace 2 2 2 6
Počítačová gramotnost 2 2 1 1 6
3D aplikace 1 1 2 1 5
Virtuální realita 1 2 3
Počítačové sítě 2 2 4
Kybernetická bezpečnost 2 3 5
Programování 3 2 5
Tvorba webových stránek 1 3 4
Odborné semináře 2 2 4
Zaměření na vývoj cloudových aplikací 4 4 8
Zaměření na správu firemních systémů 4 4 8
Praktický projekt 2 3 3 8
Odborná souvislá praxe 4 týdny 4 týdny
Předměty specializace celkem: 10 16 20 17 63
Předměty celkem: 31 31 34 32 128
Příprava na mezinárodní maturitu průběžně
Rozšířený studijní program – matematika 2 2 4
Rozšířený studijní program – fyzika 2 2 4