Základní škola » Academic School - vícejazyčný vzdělávací komplex v Uherském Hradišti
 

Základní škola

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ACADEMIC SCHOOL

Zaujala Vás naše škola? Zvažujete přihlásit své dítě ke studiu?
Budeme rádi, když vyplníte online přihlášku.

Rádi bychom představili naši základní školu, která nabízí kvalitní vzdělání a podporu rozvoje našich žáků. Naše škola zahrnuje devět postupných ročníků, kde se výuka uskutečňuje jak v češtině, tak také v angličtině – vedená rodilými mluvčími. Každý ročník obsahuje jednu třídu se standardní výukou a druhou vícejazyčnou třídou.

Náš tým nadšených pedagogů používá moderní vzdělávací metody, s důrazem na vytváření příjemného učebního prostředí bez zbytečného stresu. Své úsilí zaměřujeme na podporu pozitivního myšlení u našich žáků a k tomu využíváme nejnovější metody výuky, včetně moderní techniky, jako jsou např. interaktivní dotykové panely ve třídách. Kromě toho a samozřejmě jiných pomůcek máme pro žáky připraveny tablety, které slouží také jako významné učební pomůcky.

Učitelé angličtiny a čeští učitelé spolupracují jako rovnocenní partneři, aby každému žákovi pomohli dosáhnout svého maximálního potenciálu. Pravidelně se scházejí na společných poradách, kde diskutují o obsahu jednotlivých výukových hodin tak, aby výuka v obou jazycích byla koordinována. Anglicky mluvící učitelé nejsou aktivní pouze při výuce cizího jazyka, ale také spolupracují s českými učiteli i při výuce dalších předmětů podle osnov základní školy. Tímto způsobem žáci získávají nejrozmanitější anglickou slovní zásobu nenásilným způsobem v různých oblastech.

Pro rodiče máme nabídku rozšířené výuky anglického jazyka již od první třídy. Tito žáci mají v rámci školného ve svém výukovém programu také další hodiny, které probíhají výhradně v angličtině. Tyto hodiny jsou zaměřeny na zdokonalování plynulého čtení s porozuměním, správné výslovnosti a plynulého mluveného projevu, a také na pevnější zvládnutí matematických pojmů a úkonů.

Studentské náměstí 1531
Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště

Tel.: (+420) 773 687 593
Tel.: (+420) 576 519 343
E-mail: zsuh@academicschool.cz

Naše škola poskytuje žákům vynikající odborné vzdělání a současně se věnuje rozvoji jejich osobnosti, budování silného sebevědomí a prevenci patologických jevů. Naše výukové přístupy jsou založeny na moderních metodách, které zahrnují projektovou práci, kooperativní a konstruktivistické učení, skupinovou spolupráci a práci s nadanými žáky. Odstranili jsme pamětné učení a dril, tam kde to není nutné. Tím umožňujeme žákům, aby mohli být více kreativní, samostatní a zejména pracovali svým tempem (někdo potřebuje tempo pomalejší, jiným zase vyhovuje tempo rychlejší). Pokud jsou žáci v hodině hotoví s povinným učivem, dostanou prostor k tomu, aby pracovali dále dle svého výběru z nabídnutých možností, aby rozvíjeli své zájmy v dané oblasti.

Naši žáci mají k dispozici možnost využít školní družinu i školní klub, což jim umožňuje aktivní a rozmanité volnočasové aktivity.

V naší škole věříme, že klíčem ke kvalitnímu učení jsou smysluplnost a přiměřenost výuky a metod vzhledem k věku dítěte, svoboda ve volbě postupu práce a aktivní zapojení žáků. Spolupráce je také základním prvkem naší výuky, a to podle programu Respektovat a být respektován.

Na prvním stupni nepoužíváme známky, místo nich poskytujeme dětem slovní hodnocení, které se zaměřuje na jejich aktivity a směřuje je k dalšímu rozvoji, aniž by trestalo. Ve vyšších třídách kombinujeme s hodnocením v procentech.  Na druhém stupni pak hodnotíme již procenty, upřesňujeme hodnocení také slovním hodnocením. Hodnocením na naší škole se snažíme především žáky motivovat k tomu, aby měli chuť se dále vzdělávat a dosahovat lepších výkonů, a zejména aby dokázali aplikovat nabyté dovednosti v praxi.

Velmi účinným nástrojem k tomu je systém opravných písemných prací, což dává žákům možnost zlepšit své výsledky. Termíny a témata těchto prací jsou zveřejněny na internetu vždy s nejméně třídenním předstihem a žáci mohou psát jednu opravnou práci denně.

Domácí přípravou jsou vedeni žáci k samostatnosti při přípravě na výuku a pro jejich studijní budoucnost. Domácí úkoly a referáty jsou zasílány elektronicky.

Naše škola je zaměřena na poskytování kvalitního vzdělání a na celkový rozvoj našich žáků, a jsme hrdí na naši pedagogickou práci a výsledky, kterých dosahujeme. Pro více informací o naší škole a našem vzdělávacím programu nás kontaktujte nebo navštivte naši školu.

Školné pro školní rok 2023/2024

ZŠ BĚŽNÁ TŘÍDA

3300 Kč / měsíčně

ZŠ VÍCEJAZYČNÁ TŘÍDA 1. – 6.

6600 Kč / měsíčně

ZŠ VÍCEJAZYČNÁ TŘÍDA 7. – 8.

3600 Kč / měsíčně

Školné pro školní rok 2024/2025

ZŠ BĚŽNÁ TŘÍDA

1. dítě

3500 Kč / měsíčně

ZŠ BĚŽNÁ TŘÍDA

2. dítě

2700 Kč / měsíčně

ZŠ BĚŽNÁ TŘÍDA

3. dítě

2100 Kč / měsíčně

ZŠ VÍCEJAZYČNÁ TŘÍDA 1. – 7.

1. dítě

7000 Kč / měsíčně

ZŠ VÍCEJAZYČNÁ TŘÍDA 1. – 7.

2. dítě

5800 Kč / měsíčně

ZŠ VÍCEJAZYČNÁ TŘÍDA 1. – 7.

3. dítě

4600 Kč / měsíčně

ZŠ VÍCEJAZYČNÁ TŘÍDA 8. – 9.

1. dítě

3800 Kč / měsíčně

ZŠ VÍCEJAZYČNÁ TŘÍDA 8. – 9.

2. dítě

3150 Kč / měsíčně

Fotogalerie

Virtuální prohlídka základní školy

Využijte naši virtuální prohlídku a projděte si naši školu.

Máte dotazy?

Kontaktujte nás

    Aktuality z naší školy

    Academic School přeje všem svým žákům, rodičům, učitelům a zaměstnancům veselé Velikonoce....