Základní škola » Academic School - vícejazyčný vzdělávací komplex v Uherském Hradišti
 

Základní škola

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ACADEMIC SCHOOL

Rádi bychom představili naši základní školu, která nabízí kvalitní vzdělání a podporu rozvoje našich žáků. Naše škola zahrnuje devět postupných ročníků, kde se výuka uskutečňuje jak v češtině, tak také v angličtině – vedená rodilými mluvčími. Každý ročník obsahuje jednu třídu se standardní výukou a druhou vícejazyčnou třídou.

Náš tým nadšených pedagogů používá moderní vzdělávací metody, s důrazem na vytváření příjemného učebního prostředí bez zbytečného stresu. Své úsilí zaměřujeme na podporu pozitivního myšlení u našich žáků a k tomu využíváme nejnovější metody výuky, včetně moderní techniky, jako jsou např. interaktivní dotykové panely ve třídách. Kromě toho a samozřejmě jiných pomůcek máme pro žáky připraveny tablety, které slouží také jako významné učební pomůcky.

Učitelé angličtiny a čeští učitelé spolupracují jako rovnocenní partneři, aby každému žákovi pomohli dosáhnout svého maximálního potenciálu. Pravidelně se scházejí na společných poradách, kde diskutují o obsahu jednotlivých výukových hodin tak, aby výuka v obou jazycích byla koordinována. Anglicky mluvící učitelé nejsou aktivní pouze při výuce cizího jazyka, ale také spolupracují s českými učiteli i při výuce dalších předmětů podle osnov základní školy. Tímto způsobem žáci získávají nejrozmanitější anglickou slovní zásobu nenásilným způsobem v různých oblastech.

Pro rodiče máme nabídku rozšířené výuky anglického jazyka již od první třídy. Tito žáci mají v rámci školného ve svém výukovém programu také další hodiny, které probíhají výhradně v angličtině. Tyto hodiny jsou zaměřeny na zdokonalování plynulého čtení s porozuměním, správné výslovnosti a plynulého mluveného projevu, a také na pevnější zvládnutí matematických pojmů a úkonů.

Studentské náměstí 1531
Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště

Tel.: (+420) 773 687 593
Tel.: (+420) 576 519 343
E-mail: zsuh@academicschool.cz

Zaujala Vás naše škola? Zvažujete přihlásit své dítě ke studiu?
Budeme rádi, když vyplníte online přihlášku.

Naše škola poskytuje žákům vynikající odborné vzdělání a současně se věnuje rozvoji jejich osobnosti, budování silného sebevědomí a prevenci patologických jevů. Naše výukové přístupy jsou založeny na moderních metodách, které zahrnují projektovou práci, kooperativní a konstruktivistické učení, skupinovou spolupráci a práci s nadanými žáky. Odstranili jsme pamětné učení a dril, tam kde to není nutné. Tím umožňujeme žákům, aby mohli být více kreativní, samostatní a zejména pracovali svým tempem (někdo potřebuje tempo pomalejší, jiným zase vyhovuje tempo rychlejší). Pokud jsou žáci v hodině hotoví s povinným učivem, dostanou prostor k tomu, aby pracovali dále dle svého výběru z nabídnutých možností, aby rozvíjeli své zájmy v dané oblasti.

Naši žáci mají k dispozici možnost využít školní družinu i školní klub, což jim umožňuje aktivní a rozmanité volnočasové aktivity.

V naší škole věříme, že klíčem ke kvalitnímu učení jsou smysluplnost a přiměřenost výuky a metod vzhledem k věku dítěte, svoboda ve volbě postupu práce a aktivní zapojení žáků. Spolupráce je také základním prvkem naší výuky, a to podle programu Respektovat a být respektován.

Na prvním stupni nepoužíváme známky, místo nich poskytujeme dětem slovní hodnocení, které se zaměřuje na jejich aktivity a směřuje je k dalšímu rozvoji, aniž by trestalo. Ve vyšších třídách kombinujeme s hodnocením v procentech.  Na druhém stupni pak hodnotíme již procenty, upřesňujeme hodnocení také slovním hodnocením. Hodnocením na naší škole se snažíme především žáky motivovat k tomu, aby měli chuť se dále vzdělávat a dosahovat lepších výkonů, a zejména aby dokázali aplikovat nabyté dovednosti v praxi.

Velmi účinným nástrojem k tomu je systém opravných písemných prací, což dává žákům možnost zlepšit své výsledky. Termíny a témata těchto prací jsou zveřejněny na internetu vždy s nejméně třídenním předstihem a žáci mohou psát jednu opravnou práci denně.

Domácí přípravou jsou vedeni žáci k samostatnosti při přípravě na výuku a pro jejich studijní budoucnost. Domácí úkoly a referáty jsou zasílány elektronicky.

Naše škola je zaměřena na poskytování kvalitního vzdělání a na celkový rozvoj našich žáků, a jsme hrdí na naši pedagogickou práci a výsledky, kterých dosahujeme. Pro více informací o naší škole a našem vzdělávacím programu nás kontaktujte nebo navštivte naši školu.

Školné pro školní rok 2023/2024

ZŠ BĚŽNÁ TŘÍDA

3300 Kč / měsíčně

ZŠ VÍCEJAZYČNÁ TŘÍDA 1. – 6.

6600 Kč / měsíčně

ZŠ VÍCEJAZYČNÁ TŘÍDA 7. – 8.

3600 Kč / měsíčně

Školné pro školní rok 2024/2025

ZŠ BĚŽNÁ TŘÍDA

1. dítě

3500 Kč / měsíčně

ZŠ BĚŽNÁ TŘÍDA

2. dítě

2700 Kč / měsíčně

ZŠ BĚŽNÁ TŘÍDA

3. dítě

2100 Kč / měsíčně

ZŠ VÍCEJAZYČNÁ TŘÍDA 1. – 7.

1. dítě

7000 Kč / měsíčně

ZŠ VÍCEJAZYČNÁ TŘÍDA 1. – 7.

2. dítě

5800 Kč / měsíčně

ZŠ VÍCEJAZYČNÁ TŘÍDA 1. – 7.

3. dítě

4600 Kč / měsíčně

ZŠ VÍCEJAZYČNÁ TŘÍDA 8. – 9.

1. dítě

3800 Kč / měsíčně

ZŠ VÍCEJAZYČNÁ TŘÍDA 8. – 9.

2. dítě

3150 Kč / měsíčně

Fotogalerie

Virtuální prohlídka základní školy

Využijte naši virtuální prohlídku a projděte si naši školu.

Máte dotazy?

Kontaktujte nás

    Aktuality z naší školy

    Kancelář MŠ, ZŠ a SŠ v době letních prázdnin Kanceláře škol budou otevřeny pouze v tyto dny. červenec 1. – 4. 7. 2024 8. – 12. 7. 2024 srpen 19. – 23. 8. 2024 26. – 30. 8. 2024   v čase pondělí a středa 8:00 – 15:00 úterý, čtvrtek a pátek 8:00 – 12:00   Děkujeme za pochopení....

    Dne 19. června 2024 se uskutečnil náš MAGICKÝ SLUNOVRAT v Klubu kultury v Uherském Hradišti....