Vědecká konference » Academic School - vícejazyčný vzdělávací komplex v Uherském Hradišti
 

Vědecká konference

DĚTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE

Konference je určena pro žáky I. + II. stupně základních škol a pro studenty nižších ročníků středních škol. Na konferenci jsou vítáni přednášející žáci, vyučující a také třídní kolektivy, které přijdou podpořit své spolužáky.

Naši žáci Dominik Čech, Ivana Crhová, Jakub Hapla, Květoslav Trávníček a Tomáš Rachůnek se zúčastnili 2. Vědecké konference pro žáky, kterou pořádala UTB dne 25. května 2023.

Žáci a studenti mohli prezentovat a sdílet výsledky své činnosti v oblastech humanitních věd, umění, přírodních věd, technice a IT. Odborná porota vysoce ohodnotila naše žáky. Líbil se jim jejich řečnický přednes, kvalita prezentace, srozumitelnost daného ztvárnění, a především hluboký zájem o vybranou problematiku.
Dominik Čech představil, jak dobývá vesmír.
V prezentaci seznámil ostatní přítomné s modely raket, které sám navrhl a vytiskl na 3D tiskárně. Pohovořil o historii dobývání vesmíru, současnosti i astronautech. Vesmíru se věnuje již od 3 let. Informace o vesmíru čerpal především ze svých encyklopedií. V současné době má kolem 80 encyklopedií.
Ivana Crhová prezentovala Antibiotika a jejich vedlejší a nežádoucí účinky.
Její prezentace se zaměřovala na celkový vývoj antibiotik v průběhu let. Dále také na vedlejší a nežádoucí účinky antibiotik a jejich dopady na dnešní společnost.
Jakub Hapla seznámil přítomné s Microchipy.
Jakub vysvětlil co pojem microchip znamená. Popsal, jak led dioda svítí.
A udělal ukázku z programovacího prostředí.
Květoslav Trávníček představil nejpoužívanější číselné soustavy.
V prezentaci se zabýval různými číselnými soustavami jako decimální, binární atd. Dále rozebíral jejich vznik, použití i způsob počítání.
Tomáš Rachůnek prezentoval použití AI k vytváření obrázků.
Tomáš v prezentaci představil a srovnával systémy Dall-E2 a Midjourney a poukazoval na vady generovaných obrázků. V části prezentace se věnoval fake news kolem generování obrázků politiků a funkcím, které těmto systémům ještě chybí.

V minulosti jsme Dětskou vědeckou konferenci pořádali pod záštitou University Palackého Olomouc a ve spolupráci s Mensou ČR.