Doučování 2022 » Academic School - vícejazyčný vzdělávací komplex v Uherském Hradišti
 

Doučování 2022

Doučování I

Název výzvy: Výzva na podporu doučování pro základní školy, střední školy a konzervatoře, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, pro kalendářní rok 2022, č. j.: MSMT-31956/2021-4
Název projektu: Doučování 2022 (01. 01. 2022 – 31. 08. 2022)

Evid. č. projektu: 0124/DOUCOVANI_SKOLY/2022Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2022 č.: 8853/2022-2

Výše poskytnuté dotace: 54 600 Kč

Účel dotace: Vyrovnání dopadů pandemie covid-19 na vzdělávací výsledky žáků prostřednictvím úhrady ostatních osobních nákladů (odměn z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, včetně zákonných odvodů) za individuální nebo skupinové doučování žáků školy.

Doučování II

Název výzvy: Výzva na podporu doučování pro základní školy, střední školy a konzervatoře, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, pro období září-prosinec 2022, č. j.: MSMT-25732/2022-2

Název projektu: Doučování 2022 (01. 09. 2022 – 31. 12. 2022)
Evid. č. projektu: 0121/DOUCOVANI_SKOLY/2022-2
Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2022 č.: 31161/2022-1

Výše poskytnuté dotace: 32 400 Kč

Účel dotace: Vyrovnání dopadů pandemie covid-19 na vzdělávací výsledky žáků prostřednictvím úhrady ostatních osobních nákladů (odměn z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, včetně zákonných odvodů) za individuální nebo skupinové doučování žáků školy.