Střední škola

V Academic School v Uherském Hradišti jsme otevřeli od září 2022 novou, prestižní, moderní střední školu. 

Čtyřleté maturitní studium bude zaměřeno na informační technologie. 

Kromě klasického všeobecného vzdělávání a počítačové gramotnosti bude škola poskytovat nadstandardní jazykovou výuku, základy ekonomie, marketingu a managementu. Výuka odborných předmětů hardwarové vybavení, operační systémy, virtualizace, 3D aplikace, počítačové sítě, kybernetická bezpečnost, programování, tvorba webových stránek, správa firemních systémů a vývoj cloudových aplikací  bude podpořena odbornou praxí. 

Díky přímé spolupráci s firmami budou  absolventi hned po maturitě skvěle připraveni do businessu spojeného s digitálními technologiemi. Odborníci z vysokých škol připraví studenty také na vysokoškolské studium technického či informatického směru. Budou umět používat, spravovat a vytvářet cloudové služby. Navrhovat a spravovat velké firemní počítačové sítě. Stanou se odborníky na kybernetickou bezpečnost. Poradí si s 3D technologiemi včetně virtuální reality a 3D tisku. Odborníci z vysokých škol připraví studenty také na vysokoškolské studium technického či informatického směru.

 Vše je směřováno k praktickému použití a práci na vlastních projektech už během studia. 

Další informace:

Školné: 4 000 Kč/měsíc (10x ročně)

Maturitní zkouška: státní

Přijímací zkoušky: zveřejníme podle aktuální pandemické situace do 31. 1. 2023. V případě běžného školního roku se bude konat Jednotná přijímací zkouška formou písemného testu z českého jazyka a literatura a z matematiky a osobní pohovor se žákem ohledně jeho zájmů o obor, může zde prezentovat své dosažené úspěchy.

Rozšíření zákl. vzdělávacího programu: dle dalšího zájmu nabízíme ve vyšších ročnících možnost zapojení se do programu ukončeného mezinárodní maturitou plus další rozšířené studijní programy. Ve spolupráci se CTM – získání diplomu AP Capstone je příležitostí získat vynikající mezinárodní středoškolské vzdělání a dostat se na nejprestižnější univerzity kdekoli na světě. (Příplatek k základnímu školnému)

Stravování:  v areálu školy – Menza UTB

Budova školy: bezbariérová

Výuka předmětů IT: v odborných učebnách FLKŘ UTB ve vedlejší budově

Počet žáků ve třídě: max. 20

Příprava do školy