Zájmové aktivity » Academic School - vícejazyčný vzdělávací komplex v Uherském Hradišti
 

Zájmové aktivity

Nabídka kroužků a aktivit 2023/2024

VÝUKA JE URČENA NEJEN PRO ŽÁKY A UČITELE ACADEMIC SCHOOL, ALE I PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST!

Zahájení zájmových kroužků 2. 10. 2023, předpokládaný termín ukončení 16. 6. 2024

Přihlášení do zájmového vzdělávání bude probíhat v elektronické podobě na webu školy do 18 září 2023

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

Mgr. Olga Polášková

pondělí a úterý: 8:00 – 8:45

nepovinný předmět

Cena: ZDARMA

Výuka náboženství

Výuka náboženství probíhá každý týden, již od druhého týdne v září a končí předposlední týden v červnu. Jedná se o nepovinný předmět určený pro žáky od 1. do 5. třídy základní školy. Ve třetím ročníku se děti s paní katechetkou více připravují na první svaté přijímání. Přípravu na něj a samotné přijímání však probíhá ve farnostech v rámci bydliště žáků.
Výuku náboženství zajištuje katechetka Mgr. Olga Polášková, která je vyškolenou katechetkou s pověřením k hlásání katolické nauky pro farní katechezi a k vyučování římskokatolického náboženství na školách od kanonické Misie.
Děti přihlašují rodiče (zákonní zástupci). Přihlášky se podávají vždy nejpozději do konce prvního týdne v září.

ANGLICKÉ TVOŘENÍ S RODILOU MLUVČÍ / Creative English

Cherry Rose Arcenas-Aricheta

Pondělí  15:00 – 15:45

Min. počet dětí 6, jinak bude cena rozpočítána

Max. počet dětí 15

28 x 45 minut

Cena: 3 400 Kč (I. a II. pololetí)

Get creative while learning English! Our activities include a wide range of areas such as arts, crafts, preparing simple recipes (edible crafts), and many more that will surely please young children while enhancing their language skills.

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO DĚTI S RODILÝM MLUVČÍM

J.Enrico Marcelo R. Aricheta

Pondělí 15:00 – 15:45

Min. počet dětí 5, jinak bude cena rozpočítána

Max. počet dětí 10

28 x 45 minut

Cena: 3 400 Kč (I. a II. pololetí)

Konverzace v anglickém jazyce v podobě zábavných her a aktivit. Určeno pro mírně pokročilé.

VĚDA JE ZÁBAVA! 

Bc. Jan Voltemar

Čtvrtek 14:10 – 15:10

Min. počet dětí 5

Max. počet dětí 12

Určeno pro I. stupeň

Cena: ZDARMA

Bude hrazeno z OP JAK projektu VZHŮRUkterý je spolufinancovaný Evropskou Unií.

Chceš se dozvědět spoustu zajímavých věcí? Jak rostliny dýchají, když nemají plíce? Jak vidí moucha? Nebo třeba že jsou rostliny chlupaté? Chceš se naučit správně mikroskopovat a mikroskopem pozorovat rostliny a živočichy, které pouhým okem neuvidíš? Chceš se naučit chemické pokusy, ze kterých některé budeš moci zopakovat i doma? Chceš se něco dozvědět o různých fyzikálních vlastnostech a chceš umět si ověřit jejich platnost? A to vše zábavnou formou? Pokud sis alespoň na část těchto otázek odpověděl/a – ANO!, tak je nový kroužek Věda je zábava právě pro Tebe! Neváhej a přihlas se! Budeme se na Tebe těšit!

VĚDA JE ZÁBAVA! 

Bc. Jan Voltemar

Čtvrtek 15:15 – 16:00

Min. počet dětí 5

Max. počet dětí 12

Určeno pro II. stupeň

Cena: ZDARMA

Bude hrazeno z OP JAK projektu VZHŮRU, který je spolufinancovaný Evropskou Unií.

Chceš se dozvědět spoustu zajímavých věcí? Jak rostliny dýchají, když nemají plíce? Jak vidí moucha? Nebo třeba že jsou rostliny chlupaté? Chceš se naučit správně mikroskopovat a mikroskopem pozorovat rostliny a živočichy, které pouhým okem neuvidíš? Chceš se naučit chemické pokusy, ze kterých některé budeš moci zopakovat i doma? Chceš se něco dozvědět o různých fyzikálních vlastnostech a chceš umět si ověřit jejich platnost? A to vše zábavnou formou? Pokud sis alespoň na část těchto otázek odpověděl/a – ANO!, tak je nový kroužek Věda je zábava právě pro Tebe! Neváhej a přihlas se! Budeme se na Tebe těšit!

ZÁLESÁCKÝ KROUŽEK

Bc. Jan Voltemar

Pátek 13:30 – 14:30

Min. počet dětí 5

Max. počet dětí 12

Cena: 2 000 Kč

Chodíš rád/a do přírody? Máš rád/a přírodu? Rád/a zkoumáš to, co je kolem Tebe? Chceš se naučit poznávat a určovat rostliny, houby, hmyz, ptáky, savce a další zvířata, která běžně potkáváme třeba i po cestě do školy? Chceš se dozvědět více věcí o rybaření, rybách a životě ryb? Chceš se dozvědět více o lese? Kdo všechno v lese žije? Jak se v lese chovat? Chceš se dozvědět více o myslivcích a o tom, co všechno dělají? Chceš se naučit jejich tradiční mluvě? Chceš se naučit poznávat věk některých zvířat, které vidíš? Stopovat zvířata či poznávat jejich zvuky? Hnízda? Nory? Chceš se naučit základy přežití v přírodě? Jak získat vodu? Jak se orientovat a určovat čas bez hodinek a telefonu? Jak se tiše pohybovat v přírodě? Tohle všechno a mnohem víc ti může nabídnou Zálesácký kroužek určený pro všechny, kteří mají rádi přírodu, rádi tráví čas venku a chtějí se o přírodě dozvědět něco navíc!

PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA SŠ Z MATEMATIKY

Mgr. Monika Kaya

Středa: 7:00 – 7:45

Cena: 1800 Kč

Určeno pro žáky 9. třídy

Ukončení do 10. 4. 2024

PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA SŠ Z JAZYKA ČESKÉHO

Mgr. Simona Němečková

Pátek: 7:00 – 7:45

Cena: 1 800 Kč

Určeno pro žáky 9. třídy

Ukončení do 10. 4. 2024

Kroužky ve spolupráci s DDM Šikula

Přihlásit do kroužku je možno jen přes elektronický formulář.
Přihlašování přes elektronický formulář je podobné, jako nákup v běžném internetovém obchodě. Zaregistrujete se a vyberete si kroužek, na který chcete přihlásit sebe či své dítě.

1. REGISTRACE
Kliknutím na odkaz „ON-LINE PŘIHLÁŠKA“ na stránkách www.ddmsikula.cz, se Vám v novém okně zobrazí
okno s možností REGISTRACE A PŘIHLÁŠENÍM DO KLIENTSKÉHO CENTRA.
Pro prvotní přihlášení je nutné se nejprve zaregistrovat !!!

2. PŘIHLÁŠENÍ do klientského centra
Vyplňte přihlašovací údaje – emailová adresa a Vámi zvolené HESLO ke klientskému účtu,
nebo VLOŽENÍ NOVÉHO ÚČASTNÍKA – klikněte na tlačítko s nápisem „NOVÝ ÚČET“.

3. PŘIHLÁŠENÍ NA KROUŽEK
Klikněte na záložku KROUŽKY. Vyberte a klikněte na tlačítko „Přihlásit“.
Pokud budete mít problém s přihlašováním, volejte na číslo 572 551 347.

KERAMIKA

Alžběta Sentlová

Čtvrtek 1x týdně 14:30 – 15:30

Místo: budova školy

Cena: 2 000 Kč

Společné tvoření, keramika, glazování, rozvoj fantazie, výtvarného cítění a jemné motoriky děti.

ZE STARÉHO NOVÉ

Martina Dorrová

Středa: 1 x 14 za dní 14:30 – 15:30

Místo: budova školy

Cena: 1 800 Kč

Při společném tvoření, budeme preferovat udržitelnost, zodpovědnost, ekologii. Podporovat fantazii a osobnost dětí, rozvíjet rukodělné dovednosti a řemeslo jako takové (šperkování, drátování, šití…).

ZPĚV

Emma Révay

Pondělí 1x týdně 14:30 – 15:30

Místo: budova školy

Cena: 3 000 Kč

Děti se naučí pracovat s výškou tónů, zlepší hlasové techniky, objeví možnosti svého hlasu. Naučí se správnému dýchaní, výslovnosti a interpretaci písní, to vše při výhradně individuálnímu přístupu lektora.

KYTARA

Emma Révay

Pondělí 1 x týdně 15:30 – 16:30

Místo: budova školy

Cena: 1 800 Kč

Hra podle akordů a vybrnkávání, lidové i moderní písně, hra ve skupinách. Vhodné pro děti, které ještě nikdy nehrály na kytaru i pro ty, co už nějaké zkušenosti mají.

KLÁVESY

Kateřina Chvatíková

dle domluvy s přihlášenými

Místo: budova školy

Cena: 1 800 Kč

Hraní pravou, levou rukou, později obě ruce dohromady, etudy, skladbičky, lidové a moderní písně. Vhodné pro děti, které ještě nikdy nehrály na klávesy, ale i pro ty, které mají nějaké zkušenosti.

DESKOVÉ HRY

Kateřina Chvatíková

dle domluvy s přihlášenými

Místo: budova školy

Cena: 1 800 Kč

Lehčí i složitější, známé i neznámé stolní hry. Společné zážitky. Návštěva únikové hry.

VÝRAZOVÝ TANEC

Markéta Kočendová

čtvrtek 1 x týdně

Místo: sportovní hala

Cena: 2 000 Kč

Nejde o konkrétní druh tance, spíše o sebevyjádření pohybem s použitím různých pomůcek (křídly, šátky, stuhami).