Historie školy

V roce 1993 PhDr. Věra Olšáková založila na základě zkušeností se zahraničním školstvím a zejména po vzoru systému severských škol soukromou základní školu v Uherském Hradišti a otevřela první třídu. Protože byl zájem o navazující ročníky na prvním stupni a později i na druhém. Každý rok se tedy přidával další ročník, až byla škola úplná s devíti ročníky. V průběhu těchto let škola mnohokrát navyšovala kapacitu a stěhovala se do větších prostor. V roce 2018 byla otevřena paralelní první třídu s možností výuky různých předmětů částečně také v anglickém jazyce s předpokladem, že opět i tyto děti dojdou do devátého ročníku s tímto typem výuky.

Protože je ve škole realizovaná kvalitní výuka přírodovědných předmětů kvalifikovanými učiteli různých aprobací, od roku 2007 schválila Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci, aby ZŠ v budoucnu užívala označení FAKULTNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UP V OLOMOUCI. Zároveň došlo k velmi dobrému materiálnímu vybavení pro výuku těchto předmětů. V průběhu let se podařilo ve škole  vytvořit příznivou atmosféru podporující rozvoj kompetencí a talentu žáků i jejich vztahu nejen k přírodovědným předmětům.

V roce 1994 vznikla mateřská škola v Mařaticích, která prioritně připravovala děti na vstup do školy. Také školka se postupem času rozrostla o Mateřskou školu v Kunovicích od roku 2013 a o Mateřskou školu v Uherskohradišťské nemocnici od roku 2014. V roce 2015 jsme se přestěhovali do vlastní budovy, která má jedno oddělení s výukou v jazyce českém a dvě oddělení s výukou česko – anglickou. Děti z těchto oddělení pak navazují v programu na základní škole.

Svých zkušeností využila paní ředitelka při spolupráci se zlínskými školami a pomohla vytvořit vzdělávací komplex i ve Zlíně. V roce 2021 ukončila tuto spolupráci a opět se věnuje jen vzdělávacímu komplexu v Uh. Hradišti.