Tým Academic School » Academic School - vícejazyčný vzdělávací komplex v Uherském Hradišti
 

Tým Academic School

PhDr. Věra OLŠÁKOVÁ

jednatelka a ředitelka školy, pedagog na II. stupni (M, Zt)

Školu jsem založila před 30 lety, zařazením do sítě škol MŠMT ČR. Otevřena byla jedna první třída. Postupně se škola rozrůstala o další třídy základní školy, o mateřskou školu a v posledním roce také o školu střední.

Hlavním důvodem vzniku školy byly mé děti. Přála jsem si, aby své mládí strávily v příjemném vzdělávacím komplexu, kde se nebudou muset biflovat zpaměti věci, které stejně zapomenou, ale zároveň aby se dostaly na střední školy podle svých představ. To vše ve vlídném a empatickém prostředí, kde se žáci nebojí chodit do školy. A to je do dnešní doby pořád tím hlavním důvodem proč naši školu vyhledávají rodiče se stejným očekáváním, jako jsem měla já.

Základní škola

Pavlína KOTAČKOVÁ

zástupkyně ředitelky pro I. stupeň, pedagog na I. stupni, třídní učitelka 3. B, 8. A, 8. B 

Po studiu jsem se začala zajímat o didaktiku matematiky a dodnes tvořím a připravuji matematické a logické úlohy pro soutěž Úkoly čmeldy Pepíka pro předškoláky. Působím ve škole od jejího založení a měla jsem velké štěstí, že jsem potkala skvělé a zapálené lidi, a stala se spoluautorkou učebnic matematiky, podle kterých teď mohu učit. Učím ve škole, kde je dobrá parta nadšenců pro stejnou věc, a tou jsou děti. Stále je práce pro mě zážitkem, a když pozoruji, jak se prvňáčci učí základní dovednosti a jak se z nich postupně stávají nadaní čtenáři a spisovatelé, vědci, matematici, umělci a sportovci, tak si vždy říkám, že to stojí za to.

Mgr. Kateřina ŠÁCHOVÁ

zástupkyně pro II. stupeň,  třídní učitelka 7. A a 7. B. tř., pedagog na II. stupni (F, CH, I, GV, ZT, OV, matematicko-fyzikální seminář), výchovný poradce,

Vystudovala jsem Ostravskou univerzitu v Ostravě obor technická výchova – občanská výchova. Po ukončení studia jsem pracovala s mentálně postiženými dětmi. Následně jsem  nastoupila na ZŠ, kde jsem zjistila, že chci učit JINAK – ne memorováním, ale porozuměním a hledáním řešení problémů. I při práci jsem si nadále doplňovala vzdělání – speciální pedagog (psychopedie), kariérové poradenství a koordinátor ŠVP. Chtěla a stále chci k dětem přistupovat přátelsky a být jejich průvodcem. Proto jsem v Academic School již přes 10 let. K dalším činnostem se postupně přidala koordinace ICT technologií a hledání způsobů, jak propojit technologie se vzděláváním a nyní koordinuji distanční výuku na II. stupni.

Mgr. Dagmar CHVÍLOVÁ

třídní učitelka 2. A, 2. B třídy, pedagog na I. stupni (M), speciální pedagog, výchovný poradce, práce s předškoláky,

 

V rámci vysokoškolských studií jsem se věnovala oborům Speciální pedagogika na Univerzitě Hradec Králové a Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Ostravské univerzitě. Ve školství pracuji od roku 2002 a v naší škole pak od roku 2010. Snažím se k dětem přistupovat empaticky a vytvořit tak příjemné a podnětné prostředí, do kterého se budou rádi vracet. Jsem školní speciální pedagog. Starám se o to, aby děti se speciální vzdělávacími potřebami mohly dosahovat svého maxima. Dále koordinuji práci s nadanými dětmi, Logickou olympiádu ve spolupráci s Menzou ČR a naše Úkoly čmeldy Pepíka. Ve volném čase organizuji letní pobytové tábory a ráda se zúčastňuji i dalších volnočasových akcí, které ve škole nabízíme.

Mgr. Jitka SLAVÍKOVÁ, DiS.

třídní učitelka 1. A, 1. B, pedagog na I. stupni (Aj, Hv, Vv)

 

Po absolutoriu na Vyšší škole pedagogické a sociální v Kroměříži jsem odjela do Velké Británie pracovat jako au- pair, zdokonalovala  se v angličtině, složila zkoušku FCE a státní jazykovou zkoušku. Po návratu do ČR jsem začala pracovat jako učitelka na ZŠ v Boršicích, Starém Městě i Uherském Hradišti a vystudovala bakalářský obor speciální pedagogika a vychovatelství. V současné době dokončuji magisterské studium na Masarykově univerzitě v Brně – obor speciální pedagogika pro učitele. Na základní škole Academic School pracuji 3 roky, práce s dětmi mě moc baví a jsem ráda, že mohu být součástí jejich světa.

Mgr. Hana BUŠKOVÁ

třídní učitelka 3. A třídy, pedagog na I. stupni (Pč, Pc, Vv, Tv)

 

Vystudovala jsem obor Veřejná správa a regionální rozvoj na České zemědělské univerzitě v Praze a během mateřské dovolené jsem si doplnila pedagogické vzdělání. V Academic School pracuji od roku 2020. Tato práce je mi velmi blízká. K práci s dětmi tíhnu již od mládí, kdy jsem každoročně jezdívala na letní dětské tábory jako praktikant a posléze jako oddílový vedoucí. Práce s dětmi mě velmi baví a velkou odměnou mi je, pokud dětem mohu dopomoci k tomu aby dosahovaly lepších výsledků a aby pro ně výuka byla zábavou. Ve volném čase si ráda přečtu dobrou knihu nebo jdu do přírody. 

Mgr. Olga ČECHOVÁ

třídní učitelka 4. A, 4. B třída, pedagog na I. stupni (Inf), správce systému Bakaláři

Představa o svém budoucím povolání mě provází již od základní školy. Měla jsem štěstí na vnímavé a dobré učitele, kteří mi pomohli nasměrovat a uskutečnit mou cestu. Původní plán byla učitelka v mateřské škole, což se mi také splnilo studiem na SPgŠ v Kroměříži. Tato škola mi dala velký vklad do mé profese. Po střední škole jsem byla rok na Jazykové škole ve Zlíně a současně přišla nabídka začít učit v základní škole. Bylo rozhodnuto. Začala jsem učit a zároveň dálkově studovat Pedagogickou fakultu MU v Brně učitelství pro 1. stupeň. Studium jsem úspěšně ukončila a pokračovala ve své práci. Po letech jsem začala hledat další možnosti, kde bych uplatnila své zkušenosti a naopak získala nové. To se mi podařilo na svém dosavadním pracovním místě v Academic School, kde jsem měla opět štěstí na dobrý kolektiv a získala jsem spoustu dalších podnětných poznatků a dovedností ke své práci. Zásadní myšlenkou je pro mě individuální přístup k dětem, proto jsem se také rozhodla rozšířit si své vzdělání na MU v Brně v rámci speciální pedagogiky.

Mgr. Veronika GROSSMANOVÁ

třídní učitelka 5. A, pedagog na II. stupni (M, B)

Vystudovala jsem matematiku a biologii se zaměřením na vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci. Po studiu jsem prvně pracovala jako asistentka pedagoga a následně začala učit na stejné škole. Následně jsem si vyzkoušela učit na větší městské škole, odkud jsem odešla na mateřskou dovolenou. Po mateřské dovolené jsem hledala školu, kde by má práce měla smysl, mohla jsem učit kreativně a učení bavilo mě i žáky. Proto jsem nastoupila na Academic school, která mi umožňuje rozvíjet talent žáků a kde můžu rozvíjet i vlastní pedagogické dovednosti díky podporujícímu prostředí kolegů.

Mgr. Petra MICHALÍKOVÁ

třídní učitelka 5. B, pedagog na I. stupni (Hv)

Mám vysokoškolské pedagogické vzdělání a neuvěřitelných 30 let praxe! Z toho jsem 27 let strávila v naší škole. Stála jsem prakticky u jejích prvních krůčků. Od začátku až do dnešních dnů mám stejné kredo. Jak nejlépe umím, snažím se o spravedlnost, ruku v ruce s lidskostí a svou snahu upínám k tomu, abych jednotlivé děti dovedla k jejich možnému maximu. Neustále se vzdělávám nejen v oblasti pedagogiky, ale i v oblasti dramatické výchovy, psychologie, angličtiny i v oboru tradičních řemesel. Moc ráda děti přivádím právě k rukodělným činnostem a radosti z tvorby. Stále se mám co učit.

Mgr. Johana DOHNALOVÁ

třídní učitelka 6. A, 6. B třídy, pedagog na II. stupni (Aj, Čj), pedagog na SŠ (Aj)

Vždycky jsem chtěla pracovat s dětmi, vystudovala jsem proto pedagogickou fakultu na Univerzitě Palackého v Olomouci, obor český jazyk a anglický jazyk. Dětem jsem se začala věnovat v rámci DDM. Poté mě zaujal směr, kterým Academic School postupuje, a ráda jsem se toho stala součástí. Mám plno možností, jak rozvíjet své žáky i sebe.

Ing. Liběna HENDRYCHOVÁ, MBA

třídní učitelka 9. třídy, pedagog na II. stupni (Nj)

Studium na vysoké škole v Liberci mě přivedlo k oblibě německého jazyka a k častým výletům do Německa. Po studiu jsem začala pracovat jako učitelka na II. stupni základní školy. Při práci jsem si doplnila znalosti v oboru učitelství na středních školách. Na Akademii krizového řízení a managementu jsem ukončila profesní vzdělávací program.

Mým koníčkem je cestování. Věřím, že znalost cizích jazyků otevírá lidem cestu jak k pracovním příležitostem, tak k poznání jiných zemí.
Upřímně si vážím toho, že zde můžu učit německý jazyk a zeměpis. Naši školu navštěvují úžasné děti a skvělí učitelé. Řídím se heslem: ,,S úsměvem jde všechno líp.“

Mgr. Olga POLÁŠKOVÁ

pedagog na I. stupni, logoped, vyučující náboženství

Mgr. Natálie JAHODOVÁ

pedagog na I. stupni (Vv)

Můj vztah k učitelství začal už na střední pedagogické škole v Kroměříži a pokračoval v Olomouci při studiu I. stupně a speciální pedagogiky. První pracovní zkušenosti jsem nabyla v Academic School, kde jsem se mohla realizovat a ukázat své silné stránky. Ráda nechám žáky nahlédnout do svého světa, kde ráda tvořím, peču, cestuji. Oni mě zase nikdy nepřestanou překvapovat svou fantazií, energií a chutí se vše dozvědět.

Mgr. Adam STRAŠÁK

pedagog na I. a II. stupni (Dj)

Vystudoval jsem obor Učitelství dějepisu a ZSV na Masarykově univerzitě v Brně. Absolvoval jsem dále rozšiřující studium Českého jazyka a literatury na Palackého univerzitě v Olomouci. Na Academic School by chtěl zavádět moderní směry výuky, které vedou děti k vlastní iniciativě při poznávání světa.

Bc. Jan VOLTEMAR

pedagog na I. a II. stupni

Jsem student posledního ročníku navazujícího magisterského studia obor Učitelství biologie a geografie pro střední školy na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde jsem také absolvoval své bakalářské studium. Jsem do svých aprobačních předmětů velmi zapálený a vychází z mých dlouholetých koníčků – myslivost a rybaření. Na škole také vedu kroužky Věda je zábava a Zálesácký kroužek. Jsem extrovertní člověk, který si užívá práci s lidmi a zejména s dětmi.

Cherry Rose ARCENAS – ARICHETA

odborný garant pro jazykové vzdělávání na I. stupni, lektor anglického jazyka

Mám bakalářský titul v oboru základní pedagogika se specializací na speciální pedagogiku. Učit jsem začala v roce 2007 a od té doby jsem nikdy nepřestala pracovat s dětmi. Moje pracovní zkušenost zahrnuje výuku ve dvou soukromých školách ve Filipínách a dvou mezinárodních školách v Indonésii. Moje první pedagogická zkušenost byla 4 roky práce s dětmi se speciálními potřebami. Setkání s dětmi z různých prostředí, kultur a schopností mi pomohlo utvářet můj vlastní styl výuky. Práce v multikulturních školách mi také pomohla rozšířit můj pohled na vzdělávání a různé učební osnovy a filozofie ovlivnily mé současné vnímání výuky. Věřím, že děti se učí jinak, a pokud dostanou způsoby, jak se učit podle jejich zájmů, je pravděpodobnější, že se jim ve škole bude líbit a budou v ní úspěšné. V Academic School učím ráda, protože kromě pozitivní atmosféry tato instituce neustále přispívá k mému učitelskému růstu. Škola se stará o blaho svých učitelů a studentů, což mi také dalo šanci najít si více času na věci, které miluji mimo práci. Baví mě především cestování, vaření, pečení, zahradničení a malování.

Enrico Marcelo ARICHETA

lektor anglického jazyka na I. a II. stupni

Vystudoval jsem komunikační umění v Colegio de San Juan de Letran na Filipínách s bakalářským titulem v oboru komunikačních umění. Specializuji se na psaní a mluvení v anglickém jazyce. Když jsem v roce 2019 přijel do České republiky, začal jsem učit dospělé a studenty soukromé a on-line lekce. Měl jsem také možnost být učitelem angličtiny ve státních školách v Napajedlech, Tlumačově a Halenkovicích. Přestoupil jsem učit sem na Akademickou školu, protože věřím ve filozofii školy.

Bc. Roxas Kristin ALEXIS

lektor anglického jazyka na I. a II. stupni

Vystudovala jsem bakalářský titul v oboru základní pedagogika na Philippine Normal University. Po ukončení bakalářského studia jsem dokončila akademické požadavky mého magisterského studia v oboru Učební plány a výuka na stejné univerzitě. Nyní jsem na akademii 13. rokem a nadále zdokonaluji své pedagogické dovednosti. Moje filozofie jako učitele je, že děti se učí praxí a nejlepší způsob, jak se naučit jazyk, je používat ho. V souladu s tím se snažím ze všech sil vytvářet pro děti vzdělávací příležitosti, které maximalizují jejich potenciál.

Vereen Ann SMIT

asistent výuky anglického jazyka na I. a II. stupni

Od roku 2018 učím na Academic School v Uherském Hradišti. Učila jsem všechny ročníky anglické konverzace a některé úrovně umění, řemesel, hudby, přírodních věd, globálních studií a matematiky. Nyní se snažíme začlenit  angličtinu do dalších předmětů. Vzhledem k tomu, že angličtina je mezinárodní jazyk, je výhodou mluvit tímto jazykem. Mým cílem je pomoci studentům, aby si jazyk užívali a uměli jej používat. S dětmi pracuji již 30 let. V Jižní Africe jsem učila na různých typech škol. V České republice jsem učila v MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ v Jazykové škole i v různých firmách. Ráda učím a pracuji s dětmi a lidmi. Mám skvělý vztah se studenty a zaměstnanci v Academic School.

Mgr. Dalila Rubicela MACHOUREK

lektor španělského jazyka

Pocházím z Oaxaca v Mexiku. Vystudovala jsem magisterský obor design a inovace. Studovala jsem PhD. na UTB. Předtím jsem pracovala jako učitelka v Mexiku. Nyní jsem učitelkou španělštiny v Academic School. Práce s dětmi mě baví, protože jsou chytré a mají dobré srdce. Ráda pracuji v Academic School, protože mají alternativní způsob výuky.

Bc. Martin ZAPLETAL

pedagog na I. a II. stupni (Tv), pedagog na SŠ (Tv)

Jsem absolventem Univerzity Palackého v Olomouci, kde jsem studoval na Fakultě tělesné kultury. Nyní působím na Academic School jako učitel tělesné výchovy a zároveň působím jako trenér fotbalu. Sportuji celý život a proto jsem rád, že můžu předávat svou zálibu ke sportu.

Marcela DOSTÁLKOVÁ

asistent pedagoga (3.A třída)

Vystudovala jsem Rodinnou školu v Uherském Brodě, zakončenou maturitní zkouškou.Protože mě vždy bavila práce s dětmi ,tak jsem si doplnila studium  na asistenta pedagoga.Po ukončení kurzu  jsem nastoupila na školu Academic school,kde pracuji od roku 2021,jako asistent pedagoga.Tato práce mě velmi baví a.naplňuje.

Jitka HRUBOŠOVÁ

asistent pedagoga (8.A třída)

Když jsem dostala nabídku práce asistenta pedagoga, řekla jsem si, že je to příležitost a zároveň výzva se posunout v mém životě o kus dál. Absolvovala jsem kurz Asistent pedagoga a v roce 2018 nastoupila do Academic School v Uherském Hradišti. Líp jsem si vybrat nemohla. Forma učení, kolektiv a třída, kterou jsem dostala na starost, mě nadchly.
Mám obrovskou radost, když můžu dětem být nápomocná při výuce. O to víc, když jsou ohodnoceny kladně, byť za malý výkon, ale obrovskou snahu. Práce je každý den jiná, a to je to, co mě při mé práci naplňuje a dělá radost. Abych se posunula zase o kousek dál, začala jsem studovat angličtinu a uvažuji o dalším pedagogickém vzdělání. Jsem vdaná, mám dva syny a práci, kterou miluji.

Bc. Silvie ZÁBOJNÍKOVÁ

asistent pedagoga (8. A třída), metodika prevence

Často jsem pomáhala s organizací dětského karnevalu, velikonočních a vánočních dílniček a dalších akcích. Proto, když se mi, na mateřské dovolené, naskytla možnost studovat sociální pedagogiku na UTB ve Zlíně využila jsem jí. Vždy mě totiž práce s dětmi velmi bavila. Po dokončení jsem v roce 2016 získala práci v Academic School. Práce zde mě velmi baví. Mám možnost spolupracovat s velmi inspirativními lidmi, kteří mi přináší naději, že se školství posouvá dále. K dětem se snažím přistupovat s klidem a být jim k dispozici vždy, když potřebují. Raduji se s nimi z každého, i malého, úspěchu. Ve škole zastávám pozici asistentky pedagoga a starám se o minimální preventivní program. Ráda pomáhám při akcích organizovaných naší školou.

Mgr. Marie OTTE

asistent pedagoga (9. třída)

Vystudovala jsem učitelství matematiky a zeměpisu na Přírodovědecké fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. Už v mládí jsem pomáhala s programem pro děti. Během rodičovské dovolené jsem pomáhala organizovat některé dětské akce v obci. Na Academic School se mi moc líbí, jak se i malé děti pěkně domluví s anglicky mluvícími lektory.

Alžběta SENTLOVÁ

asistent pedagoga (6. B třída)

Jako absolventka střední pedagogické školy v Kroměříži a studentka učitelství pro první stupeň ZŠ na Masarykově univerzitě v Brně si uvědomuji, jak je pro děti důležité kvalitní vzdělání a individuální přístup, proto jsem ráda, že patřím k týmu této školy. Ať už jako nezkušenou studentku, tak jako novopečenou pedagožku mě nikdy nepřestalo udivovat, kolika možnými způsoby jsou děti schopny přijít na správné řešení a jak jim jejich zjištění rozzáří tváře. Toto je třeba u dětí podporovat a rozvíjet všemi možnými metodami a já doufám, že jich odpozoruji co nejvíce, abych v budoucí praxi mohla dětem předat to, co nejvíce potřebují.

Ing. Alžběta KADLČÍKOVÁ

asistent pedagoga (9. třída)

Vystudovala jsem Vysoké učení technické v Brně, chemickou fakultu. Již při škole jsem si v rámci celoživotního vzdělávání doplnila pedagogické minimum. Po studiích jsem dva roky učila chemii a chemické semináře na gymnáziu. Po mnoha letech v nepedagogických profesích jsem se chtěla vrátit do školství, protože je to obor, které mě nejvíce baví a naplňuje. V současné době pracuji na Academic School druhým rokem jako asistentka pedagoga.

Monika KRAMÁROVÁ

asistent pedagoga

Vystudovala jsem střední průmyslovou školu – obor Technické a informační služby. Díky této škole jsem si našla práci v oboru strojírenství, kde jsem pracovala do doby mé rodičovské dovolené. Později, když dcera chodila do školky, jsem s ní musela docházet do logopedické ambulance a tady mě prvně napadla myšlenka práce ve školství. Pracovat s dětmi intenzivněji, těšit se spolu s nimi z jejich školních úspěchů, vidět jejich každodenní pokrok i pocity radosti ve škole. Academy School mě zaujala svou zajímavou výukou bez zbytečného stresu, příjemným prostředím a přítomností učitelů z cizích zemí.

Lenka LANCOVÁ

vedoucí vychovatelka školní družiny

Po ukončení ZŠ jsem studovala technický obor, a následně pracovala jako účetní.Tato práce mě však nenaplňovala. Chtěla jsem se věnovat smysluplnější a zajímavější práci. Doplnila jsem si pedagogické vzdělání na EPI v Kunovicích, v oboru vychovatelství. Od roku 2013 jsem pracovala jako vychovatelka a vedoucí vychovatelka. Práce s dětmi mě naplňuje, je pro mě inspirativní a obohacující. Dětem se věnuji velice ráda.

Petra FOJTÁCHOVÁ

vychovatelka školní družiny

Ing. Eva SOUKUPOVÁ

vychovatelka školní družiny, pedagog na II. stupni (Př, Ch, Bp) pedagog na SŠ (Chr)

Studium pedagogiky bylo u mě jednou z možností, když jsem se na gymnáziu rozhodovala o tom, kam mé kroky dále povedou. Shoda náhod a okolností mě ale nakonec zavedli úplně jinam, konkrétně do Zlína na UTB na Fakultu technologickou, kde jsem vystudovala obor Chemie a technologie potravin s užším zaměřením na kosmetiku. Kosmetice jsem se také po studiu další 4 roky věnovala v rámci vývoje a výzkumu v soukromé firmě v podhůří Orlických hor. Ovšem během následné mateřské dovolené jsem se utvrdila v tom, že práce s dětmi je stejně inspirativní a obohacující a tak jsem se přihlásila k pedagogickému studiu a zároveň začala pracovat ve škole, nejdříve jako školní asistent, následně jako vychovatelka ve školní družině. Na této práci mě baví možnost být kreativní a vymýšlet zábavu pro děti ve formě různých tvoření či všelijakých her. A nejvíc mě těší, když to baví samotné děti a když se cítí v družině šťastné.

Mateřská škola

Bc. Andrea VALENTOVÁ

zástupkyně ředitelky pro MŠ

Mým cílem je, aby děti v mateřské škole získaly vědomosti a dovednosti vždy s ohledem na jejich individuální potřeby a způsobem, který je jim blízký a příjemný. Vždyť děti jsou naše budoucnost, a proto si zaslouží to nejlepší.

Bc. Kristýna KUŽELOVÁ

učitelka SUN class

Během studia na Univerzitě Palackého v Olomouci jsem si stále více a více uvědomovala, že kráčím po správné cestě. Vnitřně jsem vnímala, že sem patřím, že obor speciální pedagogika je ten správný a mým úkolem je sdílet myšlenky a snažit se vést děti správným směrem novodobými metodami a kladným přístupem. Měla jsem neuvěřitelné štěstí, že jsem dostala mezi kolektiv lidí, kteří mají podobné smýšlení a umožňují mi tyto metody praktikovat. Vedu děti k samostatnosti, ale zároveň děti vědí, že u mě vždy najdou otevřenou náruč a pohlazení, oporu i povzbuzení. Jejich prožívání a pocity jsou vždy na prvním místě. Díky této cestě ráda pozoruji, jak z nich rostou, již v mateřské škole, sebevědomé a silné osobnosti! Proto tuhle práci miluji!

Zuzana SOUKENÍKOVÁ

učitelka SUN class

Bc. Gretchel Mae ARCENAS

učitelka SKY class

Mám bakalářským titulem v oboru základní pedagogika, obor speciální pedagogika z Centro Escolar University. Mám téměř 15 let pedagogických zkušeností z mé domovské země i ze zahraničí jako učitelka v mateřské škole Jsem učitelkou angličtiny Sky Class v mateřské škole Academic School v Mařaticích. V rámci své práce jsem měla možnost rozvíjet školní kurikulum sloučením a sladěním anglického kurikula s obecným českým kurikulem. Učím také děti různých věkových kategorií.

Moje první učitelská práce byla ve škole Dona Bosca v Manile na Filipínách jako učitelka v mateřské škole. Ve škole jsem učila 4 roky a v roce 2012-2013 jsem se stala součástí základní vzdělávací skupiny školy. Mezi mé další předchozí pedagogické zkušenosti patří výuka batolecích tříd v Bambino International Preschool v Jakartě v Indonésii. Jako vyučovací metody používáme Montessori a viktoriánskou osnovu. Také jsem 2 roky pracovala v Acacia House Preschool-Jakarta jako lektorka výukového centra. Věnovala jsem se dětem z různých úrovní od Jesličky 2 (3-4 roky věku) až po Mateřskou školku 2 (5-6 let). Na uvedené škole jsem učila všechny akademické předměty.

Miluji být s dětmi, protože mi to připomíná dětství. Jako učitelka bych chtěla dětem předat radost z učení, kterou jsem jako dítě zažila. Ráda učím a pomáhám dětem s objevováním, hraním a praktickými činnostmi. Učení je zábava a nikdy by nemělo být nudné. Ale učení není jen vzděláváním mozku, ale také učením srdce. Učení je mou vášní. Je to moje povolání a moje poslání.

Moje filozofie jako učitele je, že věřím, že každé dítě je jako skála, kterou když budeme trpělivě otesávat správnou péčí a láskou, tak zjistíme, že uvnitř je ten nejcennější drahokam, jaký jsme kdy mohli najít.

Bc. Cristina Camua FRANDO

učitelka RAINBOW class

Vystudovala jsem bakalářský obor základní pedagogika, obor angličtina. Získala jsem také diplom v oblasti vzdělávání v raném dětství a magisterský titul v oboru pedagogika ve výuce anglického jazyka. Ve školství působím již 25 let a mám zkušenosti s výukou na základní i předškolní úrovni a to nejen ve své rodné zemi Filipíny, ale i v zahraničí např. Spojené království Saúdské Arábie, Indonésie a nyní v České republice. Pevně ​​věřím v citát, který říká; „Učitelé zasévají semínka, která rostou navždy.“ Jako učitelka jsem vděčná za to, že mohu zasévat do myslí mých dětí a žáků kreativitu, sebedůvěru, odvahu, sebeúctu a znalosti, které v budoucnu jistě porostou a ponesou ovoce. Ráda vidím ve tvářích svých dětí a žáků zvědavost a nadšení, když se učí a zkoumají nové nápady. Nejen, že v mé třídě učím, ale ráda sleduji, jak si hrají, užívají si, učí se a rostou.

Bc. Natálie HAUERLANDOVÁ

učitelka RAINBOW class

Studovala jsem učitelství na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Během studií jsem vedla fotografický kroužek pro děti. Na vysoké škole jsem zjistila, že mám blíže k menším dětem, proto jsem začala studovat předškolní a mimoškolní pedagogiku. Academic School mě zaujala možností vzdělávání dětí v jiném než mateřském jazyce. Volný čas trávím v přírodě, kreslením, fotografováním a učením se japonštiny. Na této práci mě nejvíce baví využití kreativity. Mým cílem je dávat dětem lásku, pocit bezpečí a zároveň je vzdělávat, aby byly připraveny do života.

Marika ZAPLETALOVÁ

učitelka

Po dokončení střední pedagogické školy v Kroměříži jsem krátce studovala na MUNI. Rychle jsem ale zjistila jak mi děti chybí a tak jsem se stala učitelkou v mateřské škole. Rychle jsem pochopila co mě dělá šťastnou – pozorovat děti v objevování světa, pomáhat jim najít své místo a učit se od nich co jsme jako dospělí zapomněli. Academic School je místo, kde se mohu realizovat a jít cestou, která je mi přirozená.

Mgr. Lucie LIŠKOVÁ

učitelka

Jelikož mě práce s dětmi vždy naplňovala, ubírala jsem se při studiu pedagogickým směrem a vystudovala jsem předškolní pedagogiku na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Práci s dětmi vnímám jako poslání. Na Academic School jsem nastoupila z důvodu, že umožňuje individuální práci se všemi dětmi, čímž je možnost s dětmi intenzivněji pracovat na jejich celostním rozvoji a připravit je co nejlépe na vstup na základní školu. Mým cílem je jít ruku v ruce s kvalitní preprimární přípravou a zároveň v mateřské škole vytvářet podporující rodinné prostředí.

Jana TRÝSKOVÁ

chůva

Vystudovala jsem Střední průmyslovou školu potravinářské technologie ve Bzenci, obor potravinářský laborant. Pracovala jsem v administrativě a obchodní činnosti. Tato práce mne však nenaplňovala, proto jsem se rozhodla splnit si svůj dětský sen – pracovat s dětmi. Absolvovala jsem kurz – Chůva do zahájení povinné školní docházky a poté kurz – Asistent pedagoga. Uvažuji o dalším pedagogickém vzdělání. V Academic School pracuji jako chůva. Práce je krásná, protože děti jsou úžasné, bezprostřední a spontánní. Je nádherné pozorovat pokroky, které udělají a já jsem šťastná za tuto příležitost být přitom.

Lucie RACLAVSKÁ

asistentka

Vystudovala jsem SOŠ ve Starém Městě. K práci asistentky mne přivedly naše děti, při jejichž vzdělávání jsem si uvědomila, jak je někdy pro dítě důležité mít někoho, o koho se mohou opřít.
Ráda sama vymýšlím programy a propojuji děti s přírodou, zvířaty, hudbou i výtvarnými technikami. Vždy jsem zároveň chtěla pomáhat druhým a tak se tato práce pro mě stala posláním.

Martina LUDVÍČKOVÁ

učitelka

Škola Academic School mě provází životem už 20 let. Nastoupila jako vychovatelka školní družiny. Ráda s dětmi tvořím a vyrábím, a proto odpolední aktivita po „náročném vyučování“, byla pro mě výzva. Od paní ředitelky, jsem měla volnou ruku a tak práce v družině pro mě byla pohodová a radostná.
Před šesti lety, jsem změnila působiště v rámci školy a začala jsem pracovat v MŠ Kunovice. Ve školce máme děti od 2 let až do předškolního věku. Práce s nimi je rozmanitá, plná radosti a překvapení.
Odměnou jsou pro mě spokojené a usměvavé děti, které chodí do školky rády.

Alena PAVELKOVÁ

učitelka

Vystudovala jsem střední pedagogickou školu v Přerově a dále JAMU v Brně. Po ukončení umělecké kariéry jsem se vrátila k práci s dětmi. Moje volba byla Academic School, kde jsem viděla smysluplný přístup k výchově a vzdělávání.
Prošla jsem pozicí vedoucí volnočasového vzdělávání, učitelka společenských věd i třídní učitelka. Současná pozice v MŠ je místem, kde mohu využít veškeré zkušenosti a předávat je našim nejmenším dětem.

Renata KŮROVÁ

chůva

Už na základní škole bylo mým přáním pracovat s dětmi. I když se mé studium ubíralo technickým směrem, své přání jsem si nakonec splnila. Po vystudování stavební průmyslové školy jsem pracovala 14 let jako referentka na oddělení regionálního rozvoje Okresního úřadu. Poté následovala trojnásobná mateřská dovolená. V roce 2016 jsem úspěšně absolvovala kurz Chůva – asistent pedagoga pro děti do zahájení povinné školní docházky a v lednu roku 2017 jsem se stala součástí Academic School. Každodenní práce s dětmi v mateřské škole v Kunovicích mě naplňuje a přináší potěšení.

Střední škola

Mgr. Simona NĚMEČKOVÁ

zástupkyně ředitelky pro SŠ,  pedagog na II. stupni (čeština, dějepis, angličtina), metodik výuky jazyka anglického II. st.

Studovala jsem na filozofické fakultě UP Olomouc. Učím český jazyk, anglický jazyk a dějepis na 2. stupni ZŠ. Ráda posouvám žáky dál v jejich možnostech a baví mě obohacovat jejich svět o nové myšlenky. Snažím se každého žáka dovést k tomu, aby byl sám se sebou spokojený. Považuji za svůj úkol budovat v dětech celkové povědomí o historii, poezii života, přiblížit jim známé literární a filmové příběhy a dávat vše do souvislostí. Potěší mě, když mí žáci dokáží kultivovaně obhájit svůj názor v češtině i v angličtině. Důležitým aspektem pro moji práci na této škole je to, že mohu pracovat se skvělými kolegy, kteří mě dokáží inspirovat a také to, že věřím filozofii naší školy.

Mgr. Monika KAYA

pedagog na (M)

Za sebou mám dlouholetou kariéru v oblasti výuky matematiky na SŠ a druhém stupni ZŠ. Po absolvování vysoké školy jsem strávila 18 let svého života v Anglii. V Londýně jsem působila jako lektorka matematiky na Kingston College. Zde jsem se specializovala na výuku matematiky pro maturitní ročníky a přípravu studentů na maturitní zkoušku. Výuka matematiky je mou vášní, což dokládá i mé dlouholeté působení v oblasti hodnocení maturitních zkoušek pro Pearson, nejprestižnější britskou vzdělávací organizaci. Pro Pearson pracuji doposud jako externí spolupracovník.
Mé zkušenosti z Anglie mi umožnily vyučovat matematiku v anglickém jazyce. V hodinách se snažím vytvořit bezpečné a přátelské prostředí, kde každý může být sám sebou, nebojí se dělat chyby a cítí se dobře a bezpečně.

Zdeněk KORVAS

odborná výuka a odborné konzultace pro A3D, pedagog na

Absolvoval jsem střední technickou školu s oborem dřevozpracující průmysl, avšak brzy jsem si uvědomil, že mé skutečné zájmy leží jinde. Pracovní zkušenosti jsem získával jako konstruktér výtahů ve švýcarském koncernu Schindler. Mé nadšení pro nové technologie mě přivedlo k 3D tisku.
Od roku 2020 působím jako manažer 3D tisku ve společnosti ABR 3D print. V této roli se aktivně podílím na vývoji a implementaci nových technologických postupů. Mým cílem je neustále rozšiřovat své znalosti a přinášet inovace do oblasti aditivní výroby.
Mou pracovní angažovanost v Academic school vnímám jako skvělou příležitost k předávání svých znalostí studentům. Věřím, že 3D aplikace a aditivní výroba mají obrovský potenciál nejen v oborech informačních technologií. Mým cílem je inspirovat studenty k objevování nových možností a rozvoji jejich kreativity v tomto rychle se rozvíjejícím technologickém světě.

Ing. et Ing. Oldřich ŠUBA

pedagog na

Ing. Pavel VALÁŠEK

pedagog na, odborné předměty (Programování, Hardwarové vybavení)

Informatika a výpočetní technika byly již od školního věku mými zálibami a mé vzdělání se tedy ubíralo tímto směrem. Po úspěšném absolvování maturitního oboru „Informatika v ekonomice“ jsem pokračoval v bakalářském i magisterském studiu na Fakultě aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se zaměřením na „bezpečnostní technologie, systémy a management“. V současnosti své vzdělání dále rozšiřuji v rámci doktorského studijního programu „Bezpečnostní inženýrství“ na stejné fakultě. Na Academic School vyučuji odborné předměty (Programování, Harwarové vybavní). Současně také vyučuji na Fakultě logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně předměty, zaměřené na informatiku a kybernetickou bezpečnost. Mé odborné zaměření se rovným dílem dělí mezi virtuální i rozšířenou realitu a kybernetickou bezpečnost, nicméně můj zájem pokrývá pole výpočetní techniky téměř kompletně – včetně hardware, software a multimediální tvorby.

Ing. Lukáš PAVLÍK, Ph.D

pedagog na

Vystudoval jsem Univerzitu Tomáše Bati se zaměřením na bezpečnost v informačních technologiích. Po ukončení studia jsem začal pracovat ve vysokém školství jako odborný asistent. Na této pozici působím v současnosti na Fakultě logistiky a krizového řízení. Jelikož rád propojuji vědeckou a pedagogickou činnost, tak jsem začal učit také na Academic School, což mi umožňuje pracovat trochu jiným způsobem. Mohu být v kontaktu s nadanými středoškoláky a podporovat je v jejich rozvoji.

Ing. Ivona HUŇKOVÁ

pedagog na

Administrativa

Ing. Alžběta MIČOVSKÁ

asistentka ředitelky a PR

Vystudovala jsem Obchodní akademii v Uherském Hradišti a následně jsem vystudovala jsem VŠB – TUO v Ostravě obor Marketing a obchod, a také pedagogické minimum na Ostravské univerzitě. Působila jsem v reklamní agentuře Pulary v Ostravě a také v reklamní agentuře Locomotion ve Zlíně, vždy na pozici  projekt manažer. V období mateřství jsem působila v Andělské agentuře, která se zaměřovala na koordinaci a organizaci svateb. Po skončení mateřské jsem však řešila nástup do práce, který by neovlivnil moji rodinu. Bylo mi nabídnuto místo asistentky ředitelky a především PR Academic School. To jsem s radostí přijala a jsem velmi ráda, že se mohu podílet na chodu Academic School. Myslím si, že přístup k dětem by se měl v dnešní době změnit. Je důležité je vychovávat a vzdělávat v laskavém prostředí, bez stresu a hlavně s láskou, protože jsou dnešní děti jedinečné a musíme se k nim takto chovat a spíše v nich povzbuzovat jejich kladné vlastnosti a to co jim jde. A přesně o to se v Academic School snažíme.

Eva JANKŮ

asistentka zástupkyně ředitelky pro

Vystudovala jsem uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti, obor Tvorba hraček a dekorativních předmětů. Po studiu jsem mnoho let pracovala jako designer v kuchyňském studiu, ale už jako dítě jsem si přála pracovat s dětmi a to se mi teď splnilo. V Academic School působím jako asistentka zástupkyně ředitelky pro mateřskou školu. I když jsem v kanceláři, s dětmi jsem stále v kontaktu, ráda pomáhám s organizací dětských akcí. Práce ve školce mě velmi baví a naplňuje, děti jsou prostě úžasné.

Mgr. Zuzana Fišerová

administrativní pracovnice pro

Přestože jsem vystudovala historii na Univerzitě Palackého v Olomouci, v oboru jsem nezůstala a celá moje dosavadní profesní dráha se ubírá v oblasti administrativy. Academic School mi přineslo příjemné pracovní prostředí a milé kolegy. Z pohledu zaměstnance kanceláře školy mohu říct, že bych si přála do takové školy jako dítě chodit.

Ing. Lucie TRNEČKOVÁ, DiS.

administrativní pracovnice pro

Vystudovala jsem Vysokou školu finanční a správní v Praze. Pracovala jsem jako starostka obce. Po skončení mandátu jsem se věnovala krizovému řízení JMK. Před nástupem na Academic School jsem byla zaměstnána jako asistentka ředitele ve vinařství. Nyní jsem spokojená v kolektivu Academic School jako administrativní pracovnice pro střední školu. Děti mám ráda – sama jsem maminkou dcerky.

Kateřina Holáňová

personalistka a mzdová účetní

Po absolvování gymnázia jsem pokračovala ve studiu na Obchodní akademii v Přerově a celá moje dosavadní dlouholetá praxe se týkala oblasti ekonomiky, administrativy a účetnictví. Ovšem práce ve škole je pro mě zcela novou zkušeností. Jsem moc ráda, že mohu být součástí skvělého pracovního týmu pedagogů a velmi kladně hodnotím zejména filozofii školy a individuální přístup k dětem, kde je kladen důraz na rozvoj jejich osobnosti a vzájemný respekt, moderní výukové metody a příjemnou přátelskou atmosféru bez zbytečných stresů. Vždyť spokojené a šťastné dítě je pro rodiče to nejvíc! Volný čas trávím nejraději v přírodě, cestuji a ráda si přečtu dobrou knížku.

Veronika PRÁŠKOVÁ

účetní

Mgr. Dagmar VŠETIČKOVÁ

vedoucí oddělení legislativy a správních agend

Mým dětským snem bylo povolání učitelky mateřské školy. Ovšem v té době jednou z podmínek pro přijetí byla hra na hudební nástroj, tuto podmínku jsem bohužel nesplňovala, tak jsem se vydala úplně jinou cestou. Zvolila jsem si studium ve Střední průmyslové škole oděvní v Prostějově a po jejím ukončení jsem 13 let působila v oblasti módy. Ale školství mě neustále lákalo, a tak jsem využila znalosti a zkušenosti z oblasti módy a začala jsem učit oděvnictví a textilní techniky na střední škole. Při zaměstnání jsem vystudovala obor Učitelství odborných předmětů pro střední školy se zaměřením na ekonomické předměty na Ostravské univerzitě. Následně jsem pak vyučovala i ekonomické předměty. Profesi učitelky jsem vykonávala 15 let a nesmírně mě práce se žáky střední školy bavila. Jenže pak se střední škola, kde jsem učila, sloučila s jinou střední školou a já se rozhodla pro změnu. V oblasti školství jsem ale zůstala. Dalších 14 let jsem pracovala na Krajském úřadu Zlínského kraje ve Zlíně jako metodik pro střední a soukromé školy. Při práci na krajském úřadu jsem se také seznámila s paní ředitelkou Věrou Olšákovou, která mně nabídla pracovat pro vzdělávací komplex Academic School, a tak zde působím v oblasti legislativy a správních agend.

Mgr. Alexandra KRUŠINOVÁ

pověřenec pro ochranu osobních údajů

Vystudovala jsem právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně obor právo a právní věda. V rámci své praxe jsem působila jako firemní právník, tajemník dobrovolného svazku obcí a jako pověřenec pro ochranu osobních údajů. Vzdělání považuji za jednu z nejdůležitějších součástí současného života, a proto jsem ráda, že mohu svou činností podpořit chod jakéhokoli vzdělávacího zařízení.