Šablony I; II; III » Academic School - vícejazyčný vzdělávací komplex v Uherském Hradišti
 

Šablony I; II; III

Šablony I

ZKVALITNĚNÍ VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI – ACADEMIC SCHOOL Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005962Doba trvání projektu: 2017 – 2019

Aktivity:
Chůva – personální podpora MŠ
Speciální pedagog – personální podpora ZŠ
Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ Čtenářský klub pro žáky ZŠ Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Šablony II

ZKVALITNĚNÍ VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI – ACADEMIC SCHOOL II

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015973
Doba trvání projektu: 2019 – 2022

Aktivity:
Chůva – personální podpora MŠ
Speciální pedagog – personální podpora
ŠD/ŠKŠkolní kariérový poradce – personální podpora ZŠ
Nové metody ve vzdělávání v ŠD/ŠK – ICT
Klub pro žáky ZŠ – badatelský klub
Klub pro účastníky ŠD/ŠK – klub zábavné logiky a deskových her
Klub pro účastníky ŠD/ŠK – badatelský klub
Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Šablony III

ZKVALITNĚNÍ VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI – ACADEMIC SCHOOL III

Registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022727Doba trvání projektu: 2021 – 2022

Aktivity:
Chůva – personální podpora MŠ
Školní kariérový poradce – personální podpora ZŠ
Projektové dny ve výuce pro děti MŠ Projektové dny ve výuce pro žáky ZŠ