Školní klub » Academic School - vícejazyčný vzdělávací komplex v Uherském Hradišti
 

Školní klub

Školní klub je určen pro žáky druhého stupně a podobně jako školní družina tvoří svou činností mezičlánek mezi školní výukou a výchovou v domácím prostředí.

Výchovné cíle jsou podobné jako ve školní družině. Nabízejí prostor pro relaxaci, odpočinek a zájmové trávení volného času. Děti mohou do školního klubu dobrovolně přicházet a odcházet. Cílem školního klubu je umožnit dětem druhého stupně odpočinek po vyučování, poskytnout prostor pro jejich neformální setkávání a umožnil jim plynulý přechod do dalšího vzdělávání v ZUŠ či jiných organizacích.

Svou činnost zahajuje v návaznosti na konec rozvrhu žáků druhého stupně a končí v 17.00 hodin.

Děti zde mají možnost povídat si o různých tématech, shlédnout oblíbený film, zahrát si deskové hry, tancovat, zpívat, prohlubovat si znalosti z vyučování, chodit sportovat na hřiště v okolí školy. Každý měsíc se zabýváme určitým tématem, ke kterému směřují všechny naše aktivity.

Žáci mají k dispozici společenskou místnost s interaktivní tabulí

Cílem školního klubu je výchova, vzdělávání a relaxace na principu volné docházky a zájmů dětí.

Činnost klubu:

ACADEMIC CINEMA CLUB – film, který vybereme a shlédneme, společně zhodnotíme. Najdeme nejlepší scény i herce, ale zamyslíme se i nad těmi, kteří se nám nelíbí a proč. Prodiskutujeme i zvolené téma. Stanou se z nás filmoví kritici?

UMĚNÍ DISKUSE – vybrané téma z oblasti osobního života, pracovního nebo školního, probereme ze všech stran, z různých hledisek a různými způsoby. Nebudeme se dohadovat, či hádat, ale diskutovat.

DISKOTÉKA – s určitým hudebním tématem nebo jen náhodným výběrem skladeb se budeme bavit tancem a kdo umí a chce, také zpěvem.

DESKOHRANÍ – budeme poznávat nové stolní a společenské hry, nebudou chybět ani ty známé a oblíbené. Turnaje a soutěže okoření tato klání.

MODERNÍ TECHNOLOGIE –  geocaching, práce s videemPokémon Go, počítačové animace, počítačová grafika nebo počítačové hry, např. Minecraft apod.

Školní družina a Školní klub úzce spolupracují a některé akce pořádají společně. Snažíme se z našich malých i velkých žáků vytvořit jeden tým.

ŠKOLNÍ KLUB

Provoz školního klubu:

  • ranní školní klub: od 7:00 do 8:45 
  • odpolední školní klub: od 11:40 do 17:00

Vedoucí: Lenka Lancová
Telefonní číslo: +420 777 232 029
E-mail: lenka.lancova@academicschool.cz