Školní družina » Academic School - vícejazyčný vzdělávací komplex v Uherském Hradišti
 

Školní družina

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování přechod mezi výukou ve třídách a pobytem doma. Zabezpečuje dětem odpočinek, rekreaci i vzdělávací a zájmové aktivity.

Ve třech odděleních nabízí dětem tým vychovatelek rozmanité aktivity, ve kterých chtějí podpořit tělesný i duševní rozvoj dětí. 

Činnosti se vhodně střídají a doplňují, respektují osobnosti dětí, věk i jejich individuální schopnosti. Posilují klíčové kompetence, vedou děti k týmové spolupráci, empatii, seberealizaci a snaží se rozvíjet individuální talenty. 

Ve vzdělávacích a zájmových oblastech vedeme děti ke smysluplnému trávení volného času. V letošním roce s dětmi pomyslně cestujeme po různých státech a místech. Poznáváme kulturu a zvyky jiných států. Různorodými tematickými činnostmi chceme dětem rozšířit obzor jejich poznání.

Kreativními aktivitami v odděleních rozvíjíme u dětí tvořivé myšlení, fantazii a manuální schopnosti. Dáváme také prostor pro spontánní tvořivou hru, četbu knih i poznávání nových obzorů povídáním v komunitních kruzích nebo při edukativních hrách.

Podporujeme u nich zdravý životní styl a tělesnou zdatnost častým pobytem dětí venku. Kdykoli nám to počasí dovolí využíváme přilehlý park s hřištěm, kde mohou děti trávit čas na čerstvém vzduchu při hrách s míčem, na workoutových prvcích, na pískovišti, nebo jen při volných hrách, kreslení a povídání na piknikových dekách. 

Vedeme děti také k samostatnosti v sebeobslužných činnostech, ke slušnému chování a vzájemnému respektu vůči sobě navzájem i dospělým osobám.

Důležitým hlediskem je upevňování osobnostních a sociálních vazeb mezi dětmi v třídních kolektivech i mimo ně.

Aktivně spolupracujeme s pedagogy  1. stupně v oblastech, ve kterých je družina a škola úzce propojena. Děti školní družiny se kreativně a umělecky podílejí na akcích, které škola pravidelně připravuje, např. vánoční a velikonoční dílny, zpívání u vánočního stromu, Mikulášská nadílka, výzdoba školy dle ročních období. 

Chceme také spolupracovat s rodiči a společně řešit jak problémy dětí, tak i jejich úspěchy a radosti, které ve škole zažívají.

V rámci školní družiny nabízíme dětem pestrou nabídku zájmových kroužků, které mají možnost navštěvovat  a rozvíjet se v oblastech, které jsou jim blízké pod vedením zkušených lektorů.

Našim prvořadým cílem je vytvořit ve školní družině pro děti harmonické a přátelské zázemí, ve kterém se budou cítit příjemně a bezpečně a budou zde rády trávit svůj čas.

Školní družina má v současné době tři oddělení.

První oddělení se nachází ve třídě 1. AB, patří do něj děti ze třídy 1. AB.
O děti v něm se stará paní vychovatelka Lenka Lancová.

Druhé oddělení se nachází ve třídě 2.AB, patří do něj třídy 2.AB, 3.A a 3.B.
O děti v něm se stará paní vychovatelka Petra Fojtáchová

Třetí oddělení se nachází ve třídě 4.AB, patří do něj třídy 4.AB, 5.A a 5.B
O děti v něm se stará paní vychovatelka Eva Soukupová.

Vzhledem k tomu, že v těchto prostorách probíhá někdy i odpoledne výuka a družina musí využívat v této době jiné prostory, je pro vás na nástěnce školní družiny(naproti automatu) k dispozici rozpis, kde se jednotlivá oddělení nachází v době, kdy nemohou být ve svých odděleních.

Za příznivého počasí, chodíme s dětmi kolem 14.00 ven na přilehlé hřiště za zdí.
V tomto případě je na hlavních dveřích při vstupu do budovy umístěna cedulka “Jsme za zdí – školní družina”. Protože bychom rádi s dětmi chodili ven i v příjemných dnech zimního období, chtěli bychom vás poprosit, abyste děti vybavili teplejším oblečením, popřípadě náhradním převlečením.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Provoz školní družiny:

  • ranní školní družina: od 7:00 do 8:45 
  • odpolední školní družina: od 11:40 do 17:00

Kontakt:

Vedoucí: Lenka Lancová
Telefonní číslo: +420 777 232 029
E-mail: lenka.lancova@academicschool.cz, eva.soukupova@academicschool.cz

Kde najdete svoje děti

Pondělí

třída: čas: ve třídě:
1.A od 13.15 1.AB
1.B od 13.15 1.AB
2.A od 14.00 2.AB
2.B od 13.15 3.B
od 14.00 2AB
3.A od 14.00 2.AB
3.B od 13.15 3.B
od 14.00 2.AB
4.A od 14.00 4.AB
4.B od 14.00 4.AB
5.A od 14.50 4.AB
5.B od 14.50 4.AB

 Úterý

třída: čas: ve třídě:
1.A od 14.00 1.AB
1.B od 14.00 1.AB
2.A od 13.15 2.AB
2.B od 13.15 2.AB
3.A od 14.50 2.AB
3.B od 13.15 2.AB
4.A od 14.00 4.AB
4.B od 14.00 4.AB
5.A od 14.50 4.AB
5.B od 14.00 4.AB

 

Středa:

třída: čas: ve třídě:
1.A od 13.15 1.AB
1.B od 13.15 1.AB
2.A od 14.00 2.AB
2.B od 13.15 3.B
od 14.00 2.AB
3.A od 14.50 2.AB
3.B od 13.15 3.B
od 14.00 2.AB
4.A od 14.50 5.B
4.B od 14.50 5.B
5.A od 14.0 5.B
5.B od 14.00 5.B

 

Čtvrtek:

třída: čas: ve třídě:
1.A od 14.00 1.AB
1.B od 11.40 U1
od 12.35 4.AB
od 13.15 3.B
od 14.00 1.AB
2.A od 14.00 2.AB
2.B od 14.00 2.AB
3.A od 14.00 2.AB
3.B od 13.15 3.B
od 14.00 2.AB
4.A od 14.50 4.AB
4.B od 13.15 4.AB
5.A od 14.50 4.AB
5.B od 13.15 4.AB

 

Pátek:

třída: čas: ve třídě:
1.A od 13.15 1.AB
1.B od 13.15 1.AB
2.A od 13.15 2.AB
2.B od 13.15 2.AB
3.A od 13.15 2.AB
3.B od 13.15 2.AB
4.A od 13.15 4.AB
4.B od 13.15 4.AB
5.A od 13.15 4.AB
5.B od 13.15 4.AB