Prevence digitální propasti 2022 » Academic School - vícejazyčný vzdělávací komplex v Uherském Hradišti
 

Prevence digitální propasti 2022

Výzvy: Výzva MŠMT na podporu prevence digitální propasti – pořízení mobilních digitálních technologií určená pro základní školy, střední školy a konzervatoře, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, pro kalendářní rok 2022 č. j. MSMT-4764/2022-2
Název projektu: Prevence digitální propasti

Evid. č. projektu: 0254/DIGIPROPAST/2022. Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2023 č.: 11604/2022

Výše poskytnuté dotace: 112 000 Kč

Účel dotace: účelem dotace je přispět k prevenci digitální propasti snížením nerovností mezi žáky v přístupu ke kvalitnímu vzdělání, které by byly způsobeny nedostatečným technickým vybavením mobilními digitálními technologiemi.  Dotaci je příjemce oprávněn použít za účelem pořízení mobilních digitálních technologií. Dle potřeby a vlastního uvážení je bude příjemce zapůjčovat žákům s cílem, aby žáci měli k dispozici mobilní digitální zařízení pro běžnou výuku a výuku distančním způsobem.