Školné » Academic School - vícejazyčný vzdělávací komplex v Uherském Hradišti
 

Školné

V Academic School věříme, že školné je investicí do budoucnosti Vašeho dítěte. S naším zázemím, kvalifikovaným pedagogickým týmem a moderním přístupem k vzdělávání máte jistotu, že Vaše dítě dostane to nejlepší.

Školné pro školní rok 2023/2024

ZŠ BĚŽNÁ TŘÍDA

3300 Kč / měsíčně

ZŠ BĚŽNÁ TŘÍDA / 2. dítě

2500 Kč / měsíčně

Cena zahrnuje:

výuku posílenou o vstupy rodilého mluvčího i do jiných předmětů než je anglický jazyk, výukové materiály, učebnice, výuku plavání a bruslení, ranní a odpolední družinu (od 7.00 do 17 hodin) a pojištění žáků.

Zájmové aktivity nad rámec družiny se pohybují od 1 000 do 4 000 Kč za pololetí (záleží na výběru zájmového kroužku – sportovní, kulturně-společenské, přírodovědné a vědní).         

Strava je cca 1.100,- za měsíc, dle počtu odebraných obědů.   

ZŠ VÍCEJAZYČNÁ TŘÍDA 1. – 6.

6600 Kč / měsíčně

ZŠ VÍCEJAZYČNÁ TŘÍDA 1. – 6. / 2. dítě

5500 Kč / měsíčně

Cena zahrnuje:

kompletní výuku v jazyce českém a anglickém (metoda Clil), ve třídě dva odborní pedagogové (česky mluvící a rodilý mluvčí) po celou dobu výuky s výjimkou výuky jazyka českého, výuka plavání a bruslení, ranní a odpolední družina (od 7.00 do 17 hodin) jednorázové vstupy na aktivity (do muzea, galerie, apod.), výukové materiály, učebnice a pojištění žáků.

Zájmové aktivity nad rámec družiny se pohybují od 1 000 do 4 000 Kč za pololetí (záleží na výběru zájmového kroužku – sportovní, kulturně-společenské, přírodovědné a vědní).         

Strava je cca 1.100 Kč za měsíc, dle počtu odebraných obědů.    

ZŠ VÍCEJAZYČNÁ TŘÍDA 7. – 8.

3600 Kč / měsíčně

ZŠ VÍCEJAZYČNÁ TŘÍDA 7. – 8. / 2. dítě

3000 Kč / měsíčně

Cena zahrnuje:

výuku posílenou o vstupy rodilého mluvčího i do jiných předmětů než je anglický jazyk, výukové materiály, učebnice, výuku plavání a bruslení, ranní a odpolední družinu (od 7.00 do 17 hodin) a pojištění žáků.

Zájmové aktivity nad rámec družiny se pohybují od 1 000 do 4 000 Kč za pololetí (záleží na výběru zájmového kroužku – sportovní, kulturně-společenské, přírodovědné a vědní).         

Strava je cca 1.100,- za měsíc, dle počtu odebraných obědů.   

Zaujala Vás naše škola? Zvažujete přihlásit své dítě ke studiu? Budeme rádi, když vyplníte online přihlášku.

Školné pro školní rok 2024/2025

ZŠ BĚŽNÁ TŘÍDA

1. dítě

3500 Kč / měsíčně

ZŠ BĚŽNÁ TŘÍDA

2. dítě

2700 Kč / měsíčně

ZŠ BĚŽNÁ TŘÍDA

3. dítě

2100 Kč / měsíčně

ZŠ VÍCEJAZYČNÁ TŘÍDA 1. – 7.

1. dítě

7000 Kč / měsíčně

ZŠ VÍCEJAZYČNÁ TŘÍDA 1. – 7.

2. dítě

5800 Kč / měsíčně

ZŠ VÍCEJAZYČNÁ TŘÍDA 1. – 7.

3. dítě

4600 Kč / měsíčně

ZŠ VÍCEJAZYČNÁ TŘÍDA 8. – 9.

1. dítě

3800 Kč / měsíčně

ZŠ VÍCEJAZYČNÁ TŘÍDA 8. – 9.

2. dítě

3150 Kč / měsíčně