Dokumenty k přijetí » Academic School - vícejazyčný vzdělávací komplex v Uherském Hradišti
 

Dokumenty k přijetí

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA

Zaujala Vás naše škola? Zvažujete přihlásit své dítě ke studiu?
Budeme rádi, když vyplníte online přihlášku.

Průběh motivační části zápisu k povinné školní docházce za osobní přítomnosti ve škole dne 11. 04. 2024.

Osobní doručení kompletně vyplněné a podepsané oběma zákonnými zástupci žádosti o přijetí/žádosti o odklad v listinné podobě dne 11. 04. 2024, včetně povinných příloh.

POVINNÉ PŘÍLOHY

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • průkaz zdravotní pojišťovny dítěte
  • oprávnění zastupovat dítě – v případě, kdy dítě zastupuje jiná osoba, než zákonný zástupce dítěte