MŠ Kunovice

  • jedno oddělení
  • věkově smíšená třída (2-6let)
  • kapacita třídy je 14 dětí
  • provoz MŠ 6:00-18:00
  • u třídy se nachází sociální zařízení a šatna vybavena skříňkami pro každé dítě
  • součástí MŠ je zázemí pro personál a výdejna stravy
  • příchod dětí do MŠ je časově neomezen, vychází z individuálních potřeb dětí a rodičů
  • odpočinek dětí vychází z individuální potřeby dětí 
  • Během klidových aktivit probíhá také individuální práce s předškoláky, kdy se děti věnují pracovním sešitům, listů, grafomotorickým cvikům a dokončování ráno započatých prací.
  • Děti jsou přijímány dle kritérii vydaných zástupkyní ředitelky pro MŠ.