Bílé Karpaty - fotogalerie » Academic School - vícejazyčný vzdělávací komplex v Uherském Hradišti
 

Bílé Karpaty – fotogalerie

V pondělí 20. 5 jsme s dětmi z druhého stupně v 7. 15 vyrazili autobusem do Strání, kde jsme měli domluvenou exkurzi skláren. Prohlédli jsme sme si skláře, kteří z horké taveniny na sklářských píšťalách do mokrých dřevěných forem vyfukovali krásné skleničky. Dokonce si dva žáci práci skláře vyzkoušeli.
Poté jsme přejeli nad Strání na rozcestí Javořina, kde nás čekal průvodce, který s námi prošel lesem i loukami, chráněnými rezervacemi do Horního Němčí. Dozvěděli jsme se něco z historie o životě pod Javořinou, o místních zbojnících, ale také o způsobu hospodaření na loukách v průběhu času.  Na procházce jsme viděli jak lesní orchideje, tak luční, méně nápadné i plné krásných sytých barev. Po půl čtvrté jsme příjemně unavení dorazili do Uherského Hradiště.