ZÁKLADY EKONOMIE VE SPOJITOSTI S VIRTUÁLNÍ FIRMOU » Academic School - vícejazyčný vzdělávací komplex v Uherském Hradišti
 

ZÁKLADY EKONOMIE VE SPOJITOSTI S VIRTUÁLNÍ FIRMOU

Protože se v příštím školním roce objeví na rozvrhu i předmět Základy ekonomie a Praktický projekt, zúčastnili se žáci WORKSHOPU S MGR. VLACHYNSKOU A PŘEDNÁŠKY paní  ING. HUŇKOVÉ. S paní inženýrkou šlo o to, aby žáci získali přehled o tom, co se v předmětech bude vyučovat, ale zároveň i o seznámení se způsobem výuky jejich budoucí vyučující.