DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ » Academic School - vícejazyčný vzdělávací komplex v Uherském Hradišti
 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Dny otevřených dveří jsou u nás ve škole příležitostí pro rodiče a zájemce o studium, aby se seznámili  přímo s prostředím  střední školy. Je zde možnost setkat se s některými pedagogy a se žáky a získat informace o studijním oboru, který škola nabízí. V  našem případě je to maturitní obor informační technologie – kyberbezpečnost. Zájemci se dozvídají více o obsahu studia, možnostech uplatnění a mají možnost klást otázky. Návštěvníci mají možnost vidět učebny a další prostory, které jsou součástí vzdělávacího komplexu. To zahrnuje i odborné laboratoře FLKŘ UTB, kde se vyučují některé z odborných předmětů. Rodiče a zájemci mohou vždy položit otázky, což je cenná příležitost získat informace přímo od zdroje. Akce je doprovázena nabídkou čaje, kávy a příjemnou atmosférou.