2. Vědecká konference » Academic School - vícejazyčný vzdělávací komplex v Uherském Hradišti
 

2. Vědecká konference

Naši žáci Dominik Čech, Ivana Crhová, Jakub Hapla, Květoslav Trávníčeka Tomáš Rachůnek se zúčastnili 2. Vědecké konference pro žáky, kteroupořádala UTB dne 25. května 2023. Žáci a studenti mohli prezentovat a sdílet výsledky své činnosti v oblastech humanitních věd, umění, přírodních věd, technice a IT. Odborná porota vysoce ohodnotila naše žáky. Líbil se jim jejich řečnický přednes, kvalita prezentace, srozumitelnost daného ztvárnění, a především hluboký zájem o vybranou problematiku.

Dominik Čech představil, jak dobývá vesmír. V prezentaci seznámil ostatní přítomné s modely raket, které sám navrhl a vytiskl na 3D tiskárně. Pohovořil o historii dobývání vesmíru, současnosti i astronautech. Vesmíru se věnuje již od 3 let. Informace o vesmíru čerpal především ze svých encyklopedií. V současné době má kolem 80 encyklopedií.

Ivana Crhová prezentovala Antibiotika a jejich vedlejší a nežádoucí účinky.Její prezentace se zaměřovala na celkový vývoj antibiotik v průběhu let. Dále také na vedlejší a nežádoucí účinky antibiotik a jejich dopady na dnešní společnost.

Jakub Hapla seznámil přítomné s Microchipy.Jakub vysvětlil co pojem microchip znamená. Popsal, jak led dioda svítí.A udělal ukázku z programovacího prostředí.

Květoslav Trávníček představil nejpoužívanější číselné soustavy.V prezentaci se zabýval různými číselnými soustavami jako decimální, binární atd. Dále rozebíral jejich vznik, použití i způsob počítání.

Tomáš Rachůnek prezentoval použití AI k vytváření obrázků.Tomáš v prezentaci představil a srovnával systémy Dall-E2 a Midjourney a poukazoval na vady generovaných obrázků.