Dětská vědecká konference

Academic School, Mateřská škola a základní škola, s.r.o., Uherské Hradiště pod záštitou University Palackého Olomouc a ve spolupráci s Mensou ČR pořádá

VII. ročník

Dětské vědecké konference

22. 11. 2018 v Uh. Hradišti

Konference je určena pro žáky I. + II. stupně základních škol a pro studenty nižších ročníků středních škol. Přihlásit se mohou jednotlivci i skupiny. Na konferenci budou vítáni přednášející žáci, vyučující a také třídní kolektivy, které přijdou podpořit své spolužáky.

Jak si zajistit účast na konferenci a jak se přihlásit:

 1. Žák (či skupina žáků si) vyberou nějaké téma, které ho (nebo je) zajímá – samozřejmě je dobře, když jim s výběrem pomůže i pedagog.
 2. Žák/žáci si na toto téma připraví maximálně 10 minutovou prezentaci, přednášku nebo vytvoří plakát či projekt.
 3. Samotným příspěvkem nemusí být pouze odborná přednáška, ale také například představení nějakého projektu či modelu…
 4. Žák/žáci v několika větách sepíší, o čem příspěvek bude.
 5. Žák/žáci (raději ve spolupráci s vyučujícím – obzvláště u mladších žáků) zašlou elektronickou přihlášku (tato přihláška je od 6. 10. 2017 k dispozici na našich webových stránkách www.zsctyrlistek.cz).
 6. Pokud spolu s přednášejícími žáky vyšle škola jako podporu jejich spolužáky (což velmi vítáme – příspěvky jsou zajímavé, takže si i diváci jistě přijdou na své a možná je to inspiruje k tomu, že se příště pokusí sami nějaký příspěvek vytvořit), vyplňte také přihlášku s počtem žáků tvořících tento doprovod.

Sekce a okruhy témat:

1. Přírodní a technické vědy (zde budou řazeny příspěvky vztahující se k matematice, fyzice, chemii, biologii, geologii a technickým předmětům)

2. Společenské vědy, humanitní vědy a umění (zde budou řazeny příspěvky vztahující se k dějepisu, zeměpisu, občanské nauce …výtvarnému umění, hudební výchově, literatuře, filmu …)

Co vám účast na Dětské vědecké konferenci přinese?

 1. Poznáte nové přátele a kolegy, kteří sdílejí podobné zájmy a s nimiž můžete navázat spolupráci
 2. Vyzkoušíte si svou schopnost prezentovat nabyté znalosti bez stresu z kritiky a soutěžení a také reagovat na dotazy publika a kolegů
 3. Podělíte se s ostatními o výsledky své práce a svého snažení
 4. Nasajete atmosféru skutečných vědeckých konferencí
 5. Získáte certifikát potvrzující vaši účast

Účast na konferenci je zdarma.

V případě zájmu můžeme zajistit oběd v naší jídelně (předpokládaná cena cca 70 Kč – upřesníme)

Jízdné si účastníci platí sami.