Mateřská škola Kunovice

Od 3.1.2013 zahájila ZŠ a MŠ Čtyřlístek spolupráci s Podnikatelským inkubátorem Kunovice. Tato spolupráce spočívala v poskytování služeb ,,Provoz zařízení péče o děti“ v hlídacím centru v areálu Podnikatelského inkubátoru. 1.9.2015 se toto místo zařadilo pod MŠMT,čímž získalo statut ,,Mateřská škola“. Od září 2017 se Čtyřlístek změnil v nový vzdělávací komplex Academic school, který nabízí moderní vzdělávání v soukromé mateřské a základní škole.

Průběh dne

7:00

 • otevření- Vítáme se podáním ruky a kontaktem očí
 • povídáme si o tom, co jsme prožili, děti si mohou do MŠ přinést hračku. Abychom zabránili zvýšené agresivitě, nenosí atrapy zbraní a ze spontánních her jsme společně vyloučili stavbu zbraní nebo jejich používání v námětových hrách
 • pitný režim, nabídka ovoce v průběhu celého dne, konzumace snídaně z vlastních zdrojů
 • spontánní hry a činnosti dětí
 • postupné začleňování podnětů pro práci individuální, skupinovou nebo společnou v rámci tématu

8:30 – 9:00

 • průběžná svačina podle potřeb dětí, jídlo přivážíme z Uherskohradišťské nemocnice,a.s.

9:00 – 10:00

 • rituální hlas zvonečku svolává děti do kruhu, kde si předáváme prožitky z dopoledních činností. Součástí tohoto shrnutí bývá komunitní kruh,  rozšiřování, upevňování a ověřování nabytých zkušeností a vědomostí, diskuse, pohybové a hudebně pohybové hry
 • výchovně-vzdělávací program
 • výtvarná činnost

10:00 – 11:30

 • pobyt venku – uskutečňuje se v rámci otužování i za nepříznivého počasí

11:45 – 13:00

 • oběd – usedáme k již připravené polévce, ale druhé jídlo si děti společně s příbory chystají samy umývání zubů, příprava na odpočinek odpočinek na lehátkách – cílená relaxace s hudbou, předčítání pohádek
 • předškoláci nemusí odpočívat-pracují na úkolech pro předškoláky

od 13:45

 • průběžné vstávání dle potřeb dětí (po dohodě s rodiči) – klidové aktivity nespících dětí
 • logopedie 1x 14 dní

od 14:15

 • průběžná odpolední svačinka, spontánní aktivity dětí a možnost pokračovat v započatých pracích dne

14:15 – 17:00

 • spontánní aktivity dětí
 • výtvarná činnost,práce s předškoláky
 • keramika,pohybové aktivity, cvičení na rehabilitačních míčích
 • za příznivého počasí pobyt na zahradě mateřské školy

17:00

 • uzavření mateřské školy

CHCETE SVÉ DÍTĚ PŘIHLÁSIT K NÁM?

ONLINE PŘIHLÁŠKA

MŠ Kunovice – běžná třída

Cena zahrnuje: výuku, bruslení dětí (předškolní děti), pojištění dětí, výtvarné potřeby, částečné plavání v MŠ, otevřeno od 6 hodin do 18 hodin, celoroční provoz (v době hlavních prázdnin otevřena MŠ Mařatice).

Zájmové aktivity nad rámec výuky  se pohybují od 1 000 do 4 000 Kč za pololetí (záleží na výběru zájmového kroužku – sportovní, kulturně-společenské, přírodovědné a vědní) – v případě zájmu v MŠ Mařatice.

Strava je cca do 1 000,- Kč za celodenní stravování.

Počet dětí v rodině navštěvující AS Celkové roční školné Měsíční splátka
jedno dítě 24 000 Kč 2 000 Kč*

Školné je rozloženo na měsíční platby, splatné nejpozději však do 15. dne v měsíci na následující měsíc:

*     2 000 Kč měsíčně za září 2018 – srpen 2019