Mateřská škola Kunovice

Od 3.1.2013 zahájila ZŠ a MŠ Čtyřlístek spolupráci s Podnikatelským inkubátorem Kunovice. Od 1.9.2015 se toto místo zařadilo pod MŠMT,čímž získalo statut ,,Mateřská škola”. Od září 2017 se Čtyřlístek změnil v nový vzdělávací komplex Academic school, který nabízí moderní vzdělávání v soukromé mateřské a základní škole.

Průběh dne

6:00

 • otevření- Vítáme se podáním ruky a kontaktem očí
 • povídáme si o tom, co jsme prožili, děti si mohou do MŠ přinést hračku. Abychom zabránili zvýšené agresivitě, nenosí atrapy zbraní a ze spontánních her jsme společně vyloučili stavbu zbraní nebo jejich používání v námětových hrách
 • pitný režim, nabídka ovoce v průběhu celého dne, konzumace snídaně z vlastních zdrojů
 • spontánní hry a činnosti dětí
 • postupné začleňování podnětů pro práci individuální, skupinovou nebo společnou v rámci tématu

8:30 – 9:00

 • průběžná svačina podle potřeb dětí, jídlo přivážíme z Uherskohradišťské nemocnice,a.s.

9:00 – 10:00

 • rituální hlas zvonečku svolává děti do kruhu, kde si předáváme prožitky z dopoledních činností. Součástí tohoto shrnutí bývá komunitní kruh,  rozšiřování, upevňování a ověřování nabytých zkušeností a vědomostí, diskuse, pohybové a hudebně pohybové hry
 • výchovně-vzdělávací program
 • výtvarná činnost

10:00 – 11:30

 • pobyt venku – uskutečňuje se v rámci otužování i za nepříznivého počasí

11:45 – 13:00

 • oběd – usedáme k již připravené polévce, ale druhé jídlo si děti společně s příbory chystají samy umývání zubů, příprava na odpočinek odpočinek na lehátkách – cílená relaxace s hudbou, předčítání pohádek
 • předškoláci nemusí odpočívat – pracují na úkolech pro předškoláky

od 13:45

 • průběžné vstávání dle potřeb dětí (po dohodě s rodiči) – klidové aktivity nespících dětí

od 14:15

 • průběžná odpolední svačinka, spontánní aktivity dětí a možnost pokračovat v započatých pracích dne

14:15 – 17:00

 • spontánní aktivity dětí
 • výtvarná činnost,práce s předškoláky
 • keramika,pohybové aktivity, cvičení na rehabilitačních míčích
 • za příznivého počasí pobyt na zahradě mateřské školy

18:00

 • uzavření mateřské školy

CHCETE SVÉ DÍTĚ PŘIHLÁSIT K NÁM?

ONLINE PŘIHLÁŠKA

MŠ Kunovice – běžná třída

Cena zahrnuje: výuku, bruslení dětí (předškolní děti), pojištění dětí, výtvarné potřeby, částečné plavání v MŠ, otevřeno od 6 hodin do 18 hodin, celoroční provoz (v době hlavních prázdnin otevřená MŠ Mařatice).

Strava je cca do 2 000,- Kč za celodenní stravování.

Školné pro školní rok 2019/2020

Celkové roční školné Měsíční splátka
30 000 Kč 2 500 Kč

______________________________________________

Školné pro školní rok 2020/2021

Celkové roční školné Měsíční splátka
32 400 Kč 2 700 Kč

Školné se hradí za celý školní rok, včetně doby prázdnin, a to buď jednorázově nebo v 10ti či 12ti splátkách.