Zavolejte nám: 576 519 343 (UH), 576 037 121 (ZL)|academicschool@academicschool.cz
Mateřské školy 2018-05-22T19:52:21+00:00

ACADEMIC SCHOOL provozuje čtyři mateřské školy s jedinečnými přístupy a více než dvacetiletou tradicí. Dvě mateřské školy se nachází na území města Uherské Hradiště, třetí školku provozuje v Kunovicích a čtvrtou nově ve Zlíně. Ve všech školkách je kladen důraz na individuální přístup, třídy jsou naplňovány v počtu 14 až 25 dětí. Učitelé s dětmi pracují ve skupinkách a každému dítěti je v počátku umožněna adaptace s rodičem.
Školky pro děti vytvářejí rodinné neohrožující prostředí, které napomáhá rozvoji jejich osobností – každé dítě je přijímáno jako osobnost, posiluje se sebevědomí dětí, respektují se jejich názory.
Ve školkách se děti postupně seznamují s angličtinou, v Mařaticích bude od září otevřena první vícejazyčná třída s rodilým mluvčím.

MŠ MAŘATICE – BĚŽNÁ
MŠ MAŘATICE – VÍCEJAZYČNÁ
MŠ NEMOCNICE
MŠ KUNOVICE
MŠ Zlín

Zápis do mateřské školy 2. – 4. 5. 2018

Základní informace a kritéria pro přijetí do mateřské školy

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 •         do MŠ mohou nastoupit všechny dětí, které do srpna 2018 dovrší věku 2 let

Organizace zápisu:

 •         k zápisu přicházejí zákonní zástupci
 •         předloží rodný list dítěte (u cizinců pas) a svůj OP
 •         každé dítě obdrží přidělené registrační číslo

Kritéria přijetí:

 1. A) Podmínky pro přijetí
 •         odevzdání vyplněné žádosti k předškolnímu vzdělávání na formuláři mateřské školy (možnost vyzvednutí v kanceláři MŠ, nebo ke stažení na www)
 •         odevzdání Potvrzení lékaře, že je dítě řádně očkováno dle platného očkovacího schématu v ČR o podrobení řádnému očkování – potvrzeno pediatrem dítěte (možno vyzvednout v kanceláři MŠ, nebo ke stažení na www) – výjimku tvoří děti, pro které je předškolní vzdělání povinné (děti které k 31. 8. 2018 dosáhnou 5ti let)
 •         děti jsou přijímány do maximální kapacity jednotlivých tříd (vícejazyčná 15 dětí, běžná třída 20 dětí)
 •         je zajištěno běžné intelektové zastoupení dětí ve třídě, může být vyšší procento žáků nadaných a mimořádně nadaných než je průměr v populaci
 •         oboustranný podpis Smlouvy o vzdělávání v mateřské škole
 1. B) Preferenční kritéria
 •         v mateřské škole se již vzdělává nebo vzdělával sourozenec (vychází se tak vstříc nenarušení sourozeneckých vazeb a i rodičům, kteří mohou doprovázet své děti pouze do jednoho MŠ)
 •         věk dítěte, přednost mají děti starší
 •         datum podání žádosti, datum podání elektronické přihlášky

(jedná se pouze o pomocné kritérium, podle kterého by ředitelka postupovala ve zcela výjimečných případech, kdy by musela rozhodnout mezi více žádostmi zákonných zástupců o přijetí)

Formální část zápisu

 •         Zákonný zástupce podá Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (lze stáhnout) a vyplněné Potvrzení lékaře (lze stáhnout)
 •         Obdrží registrační číslo dítěte
 •         Předloží rodný list dítěte
 •         Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat

Sdělení o přijetí /nepřijetí dítěte

Po ukončení zápisu bude do 21 pracovních dnů na www.academicschool.cz  zveřejněn seznam přijatých /nepřijatých dětí dle přiděleného registračního čísla.

Poté bude v kanceláři školy připraveno Rozhodnutí o přijetí a Smlouva o vzdělávání. Je potřeba aby zákonní zástupci přišli podepsat oba dokumenty nejpozději do týdne od sdělení výsledků.

Dne 12.4.2018 v Uherském Hradišti

PhDr. Věra Olšáková

ředitelka Academic School, MŠ a ZŠ, s.r.o.

Mějte přehled o všem, co se v naší škole děje.