Mateřské školy 2017-10-29T00:05:59+00:00

ACADEMIC SCHOOL provozuje čtyři mateřské školy s jedinečnými přístupy a více než dvacetiletou tradicí. Dvě mateřské školy se nachází na území města Uherské Hradiště, třetí školku provozuje v Kunovicích a čtvrtou nově ve Zlíně. Ve všech školkách je kladen důraz na individuální přístup, třídy jsou naplňovány v počtu 14 až 25 dětí. Učitelé s dětmi pracují ve skupinkách a každému dítěti je v počátku umožněna adaptace s rodičem.
Školky pro děti vytvářejí rodinné neohrožující prostředí, které napomáhá rozvoji jejich osobností – každé dítě je přijímáno jako osobnosti, posilujeme sebevědomí dětí, respektujeme jejich názory.
Ve školkách se děti postupně seznamují s angličtinou, v Mařaticích bude od září otevřena první vícejazyčná třída s rodilým mluvčím.

MŠ MAŘATICE – BĚŽNÁ
MŠ MAŘATICE – VÍCEJAZYČNÁ
MŠ NEMOCNICE
MŠ KUNOVICE