Třetí kolo Čmeldy Pepíka proběhlo v prostorách školy v UH 26.11.2019. Děti plnily úkoly zaměřené na logické myšlení a mnohým se velmi dařilo. Gratulujeme třem úsplěšným řešitelům, kteří budou přijati a oceněni na Univerzitě Palackého v Olomouci. Všem ostatním děkujeme za účast a přejeme čistý logický úsudek.