Loading...
Academic school2019-07-16T07:08:40+00:00

MŠ UH

MŠ ZL

ZŠ UH

ZŠ ZL

SŠ ZL

Aktuality

Load More Posts

O nás

ACADEMIC SCHOOL je nový vzdělávací komplex, který nabízí moderní vícejazyčné vzdělávání v soukromé mateřské a základní škole ve Zlíně a Uherském Hradišti. ACADEMIC SCHOOL navazuje na více než pětadvacetiletou tradici soukromé školy Čtyřlístek a zároveň přináší nejmodernější formy vzdělávání s akcentem na individuální přístup, výuku jazyků rodilými mluvčími metodou CLIL a využití informačních technologií. ACADEMIC SCHOOL je zapsána v rejstříku škol a školských zařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a spolupracuje s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně i Univerzitou Palackého v Olomouci. Je fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Spolupráce Fakultní základní školy a mateřské školy Academic School, s.r.o. v Uherském Hradišti s Přírodovědeckou fakultou UP v Olomouci – od 23. 8. 2007

Obě školy spolupracovaly, spolupracují a budou spolupracovat při:

 • tvorbě učebnic matematiky pro první stupeň ZŠ v nakladatelství PRODOS Olomouc,
 • tvorbě Škního vzdělávacího programu Academic School a jeho průběžném vyhodnocování,
 • přípravě a realizaci „Letní školy s didaktikou matematiky“ v Uherském Hradišti (2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013….) včetně vystoupení v programu,
 • přípravě a realizaci podzimní školy MAKOS 2008 ve Velkých Karlovicích jako hlavní pořadatel
 • podzimních škol péče o talenty MAKOS 2009, 2010, 2011, 2012, …. včetně vystoupení v programu
 • řešení projektů:
 • projekt ESF, Jednoty českých matematiků a fyziků (JČMF) „Matematika pro všechny“, tvorba příkladů pro I. st
 • řešení projektu ESF OP VK „Vyhledávání talentů pro konkurenceschopnost a práce s nimi“ 2009 – 2012
 • ESF OP RLZ („Podíl učitele matematiky ZŠ na tvorbě Školního vzdělávacího programu“), projekt JČMF 2006 – 2009
 • MŠMT ČR NPV II. („STM Morava“),
 • Sokrates – Comenius („Motivate Me“),
 • „Matematika pro všechny“ (JČMF – SUMA) 2012 -2014
 • rozvoji poznatků žáků a studentů obou škol (PhDr. Olšáková vystupuje v semináři z didaktiky matematiky na PřF UP v Olomouci, Doc. Molnár vede výuku žáků v matematice na ZŠ Čtyřlístek),
 • uskutečnění „Jarmarku vědy a umění “ ve spolupráci s MěÚ UH 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 …
 • podávání a řešení projektu ESF OP VK „Vyhledávání talentů pro konkurenceschopnost a práce s nimi“ ( další Výzvy do roku 2015)
 • práci s nadanými žáky ZŠ (individuální studijní plány, přírodovědný kroužek „Věda je zábava“ aj.),
 • organizaci matematicko–logické soutěže „Čmela Pepík“ od r. 2008.

Přírodovědný kroužek

Od října 2007 ve škole začal působit Přírodovědný kroužek. Tento kroužek vznikl pod záštitou Přírodověděcké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.Kroužek využívá podněty pro práci z projektu Věda je zábava – http://vedajezabava.upol.cz/ .

Jde o soutěž třídních kolektivů – II.stupně ZŠ , která má vždy určité téma. Ve školním roce 2006 – 2007 to byla „Energie“ a ve školním roce 2008 – 2009 „Člověk a výživa“. Od školního roku 2008 – 2009 jsme kroužek rozšířili také pro děti z naší mateřské školy a v následujícím školním roce pro žáky I.stupně naší školy. Kroužek v dalších letech působí se všeobecným zaměřením.

Kroužek se scházel 1x za týden a k tomu ještě plnil „korespondenční soutěž“. Jejím prostřednictvím, se mají možnost účastníci seznámit s významnými osobnostmi z různých vědních oborů. V kroužku si žáci ověřují své teoreticky nabyté vědomosti. Pro pokusy byly vybrány běžně dostupné věci jako např. fazole, buráky, džus, cola, papír. Byly to jednoduché demonstrativní pokusy, které byly názorné, srozumitelné a v mnoha ohledech zasahovaly do běžného života.

V dalších letech je kroužek žákům nabízen v různých obměnách.

Klub nadaných dětí

Klub nadaných dětí  vznikl ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci – prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.a MENSOU ČR – Ing. Tomáš Blumestain.

PhDr. Věra Olšáková, prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.

Kontakt

UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Academic School,
Mateřská škola a základní škola, s.r.o.
Studentské náměstí 1531, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště

Tel.: +420 576 519 343,  + 420 603 502 863

Mateřské školy 
Sadová 1385, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště
J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště
Panská 24, 686 04 Kunovice

Tel.: +420 572 111 019, +420 775 983 440

ZLÍN

Academic School,
Mateřská škola a základní škola, s.r.o.
Náměstí T. G. Masaryka 1279, 760 01 Zlín

Tel.: +420 576 037 121

academicschool@academicschool.cz

IČO: 25349520 DIČ: CZ25349520
ZO: 110 009 312; REDIZO: 600 001 661
Jednatel: PhDr. Věra Olšáková
Bankovní spojení: 218375059/0600
Datová schránka: suvci4z
Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 26199.