Šablony I; II; III

Šablony I
ZKVALITNĚNÍ VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI – ACADEMIC SCHOOL Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005962Doba trvání projektu: 2017 – 2019
Aktivity:
Chůva – personální podpora MŠ
Speciální pedagog – personální podpora ZŠ
Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ Čtenářský klub pro žáky ZŠ Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

——————————————————————————————————————————————————————–
Šablony II ZKVALITNĚNÍ VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI – ACADEMIC SCHOOL II  

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015973  
Doba trvání projektu: 2019 – 2022
Aktivity:

Chůva – personální podpora MŠ

Speciální pedagog – personální podpora

ŠD/ŠKŠkolní kariérový poradce – personální podpora ZŠ
Nové metody ve vzdělávání v ŠD/ŠK – ICT
Klub pro žáky ZŠ – badatelský klub
Klub pro účastníky ŠD/ŠK – klub zábavné logiky a deskových her
Klub pro účastníky ŠD/ŠK – badatelský klub
Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

——————————————————————————————————————————————————————–  
Šablony III
ZKVALITNĚNÍ VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI – ACADEMIC SCHOOL III
Registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022727Doba trvání projektu: 2021 – 2022

Aktivity:
Chůva – personální podpora MŠ
Školní kariérový poradce – personální podpora ZŠ
Projektové dny ve výuce pro děti MŠ Projektové dny ve výuce pro žáky ZŠ