Časté dotazy » Academic School - vícejazyčný vzdělávací komplex v Uherském Hradišti
 

Časté dotazy

Střední škola

Jste škola s maturitním oborem?

Ano jsme, obor Informační technologie je 4 letý maturitní obor.

Je možný přestup během školního roku na střední školu?

Ano je. Podmínkou je, aby budoucí žák byl v době přestupu žákem střední školy.

Jak probíhá Školní přijímací zkouška?

Probíhá formou motivačního pohovoru, kde žák prokáže své komunikační dovednosti a pokud může, ukáže, čím se už v oboru zabýval.

Vyžaduje škola k přijímacímu řízení lékařské potvrzení?

Nevyžaduje.

Přihlíží se při přijímacím řízení na Olympiády či certifikáty?

Ano přihlíží. Je možné získat body.

Je vaše škola bezbariérová?

Ano je.

Má vaše škola školní jídelnu?

Stravování zajišťuje Menza Uherské Hradiště na Studentském náměstí, kam žáci samostatně docházejí v době obědové přestávky. Žákům je vydávána obědová karta.

Disponuje vaše škola internátem?

Ne, ale žáci jsou ubytováni v Domu mládeže ve Starém městě a Uherském Hradišti.

Konají se na Vaší škole přípravné kurzy na JPZ?

Ano, konají. Termíny jsou vždy uveřejněny na webových stránkách školy a facebooku.

Jaká je kapacita dětí ve třídě?

Do 1. ročníku přijímáme 20 dětí.

Kdy začíná a končí výuka?

Ranní výuka začíná v 08:00, poslední hodina končí 14:50.

Studují na vaší škole i holky?

Ano i IT specialistky máme.

Má škola nějaké specializované učebny?

Ano máme. Spolupracujeme s FLKŘ UTB, kde máme k dispozici speciální IT učebny.

Probíhají na vaší škole Dny otevřených dveří a jakou formou?

Ano, Dny otevřených dveří máme v říjnu, listopadu a lednu. Termíny jsou zveřejněny na webových stránkách školy a facebooku. DOD probíhají formou osobní prohlídky školy spojené s konzultacemi se žáky a učiteli školy. Dá se i domluvit individuální termín mimo DOD.

Jaké odborné předměty vyučujete?

Kyberbezpečnost, 3D aplikace, hardwarové vybavení, virtuální realita, tvorba webových stránek, vývoj cloudových aplikací a další…

Organizuje vaše škola adaptační pobyt?

Ano organizuje, žáci absolvují kurz začátkem září.

Je možné na vaší škole složit mezinárodní maturitu?

Ano je.

Vyučuje se na vaší škole i v anglickém jazyce?

Ano, některé předměty jsou vyučovány i v anglickém jazyce. Jedná se například o matematiku a vybrané odborné předměty.