Už nyní se můžete přihlásit do Předškoličky!

Předškolička v Uherském Hradišti bude probíhat od 3. října 2019 každý čtvrtek od 16:00 do 16:45 hodin v budově ZŠ Academic School.

Přihlašovat své děti můžete průběžně.

Přihlásit se mohou všechny děti ze všech mateřských škol. Od zápisu nanečisto, pokračují pouze děti, které nastupují do základní školy Academic School.

Určeno pro prváčky 2020 – 2021.

Dětem vezměte s sebou přezůvky a pití.

Na Vás i Vaše děti se těší učitelky první třídy 2020 – 2021.

Cíle předškoličky:

  • připravit dítě pro vstup do školy
  • podpořit a motivovat děti k pozitivnímu vztahu ke škole
  • posílit sociální dovednosti a práci ve skupině
  • nastartovat základní školní návyky a dovednosti
  • seznámit se s budoucími spolužáky a prostředím školy
  • poznat učitelku budoucí první třídy

Co děti čeká:

Procvičování grafomotoriky, všeobecných znalostí, předmatematických dovedností, rozvoj zrakového a sluchového vnímání (důležité složky pro úspěšné zvládnutí čtení a psaní), logické myšlení, sociální a emoční zralost. Děti budou k práci motivovány různorodými úkoly, ilustracemi a také zařazováním témat z aktuálního ročního období.

Cena: zdarma