Stále se můžete přihlásit do Předškoličky!

Předškolička ve Zlíně byla zahájena 3. října 2018. Hodina se koná každou středu od 16:30 do 17:15 hodin v budově školy, nám. T. G. Masaryka 1279.

Přihlašovat své děti můžete průběžně.

Přihlásit se mohou všechny děti z mateřských škol. Od zápisu nanečisto (13. 3. 2019) pokračují pouze děti, které nastupují do základní školy Academic School.

Určeno pro budoucí žáky první třídy ve školním roce 2019/2020.

Dětem vezměte s sebou přezůvky a pití.

Na Vás i Vaše děti se těší učitelky.

Cíle předškoličky:

  • připravit dítě pro vstup do školy
  • podpořit a motivovat děti k pozitivnímu vztahu ke škole
  • posílit sociální dovednosti a práci ve skupině
  • nastartovat základní školní návyky a dovednosti
  • seznámit se s budoucími spolužáky a prostředím školy
  • poznat učitelku budoucí první třídy

Co děti čeká:

Procvičování grafomotoriky, všeobecných znalostí, předmatematických dovedností, rozvoj zrakového a sluchového vnímání (důležité složky pro úspěšné zvládnutí čtení a psaní), logické myšlení, sociální a emoční zralost. Děti budou k práci motivovány různorodými úkoly, ilustracemi a také zařazováním témat z aktuálního ročního období.

Cena: zdarma