Zavolejte nám: 576 519 343 (UH), 576 037 121 (ZL)|academicschool@academicschool.cz
Předškolička 2018-09-01T18:18:34+00:00

Už nyní se můžete přihlásit do Předškoličky!

Předškolička ve Zlíně bude zahájena 3. října 2018 a končí po řádném zápisu. Hodina proběhne každou středu od 16:00 do 16:45 hodin.

Přihlásit se mohou všechny děti ze všech mateřských škol. Od zápisu nanečisto (6. 2. 2019), pokračují pouze děti, které nastupují do základní školy Academic School.

Určeno pro prváčky 2019 – 2020.

Dětem vezměte s sebou přezůvky a pití.

Na Vás i Vaše děti se těší učitelky první třídy 2019 – 2020.

Cíle předškoličky:

  • připravit dítě pro vstup do školy
  • podpořit a motivovat děti k pozitivnímu vztahu ke škole
  • posílit sociální dovednosti a práci ve skupině
  • nastartovat základní školní návyky a dovednosti
  • seznámit se s budoucími spolužáky a prostředím školy
  • poznat učitelku budoucí první třídy

Co děti čeká:

Procvičování grafomotoriky, všeobecných znalostí, předmatematických dovedností, rozvoj zrakového a sluchového vnímání (důležité složky pro úspěšné zvládnutí čtení a psaní), logické myšlení, sociální a emoční zralost. Děti budou k práci motivovány různorodými úkoly, ilustracemi a také zařazováním témat z aktuálního ročního období.

Cena: zdarma