Academic School, Mateřská škola a základní škola, s.r.o.

Náměstí T. G. Masaryka 1279, 760 01 Zlín

Tel.: +420 576 037 121
E-mail: mszl@academicschool.cz

Čísla účtů:
Pro platbu školného, kroužků, pobytů, táborů číslo účtu 5086524309/0800.
Pro úhradu stravy inkasním způsobem je určeno číslo účtu 101344291/0800.
Datová schránka: suvci4z

Michaela Mitáčková – ředitelka MŠ Zlín, zástupce ředitelky pro nepedagogickou činnost
tel.: 576 037 122, 737 277 061
e-mail: michaela.mitackova@academicschool.cz
Romana Žáčková – recepční, asistentka
tel.: 576 037 121, 601 129 490
e-mail: romana.zackova@academicschool.cz
Jana Kroupová – vedoucí učitelka
Veronika Jakšíková – učitelka
Emilia Mudřík – asistentka anglické výuky
Annemarie Mudřík – asistentka anglické výuky
tel.: 724 604  407
e-mail: jmeno.prijmeni@academicschool.cz

Podatelna:

Pondělí 9:00 – 15:00


Úterý 9:00 – 15:00


Středa 9:00 – 15:00


Čtvrtek 9:00 – 15:00


Pátek 9:00 – 15:00