Stravování

Žáci naší základní školy mají každý den na výběr ze dvou dodavatelů stravy.

Prvním je jádelna Hrabec, která sídlí přímo v areálu základní školy, tedy na Studetském náměstí. Žáci mají možnost výběru ze dvou jídel, které se sestává vždy z polévky, hlavního chodu, nápoje, salátu.

Druhou možností je dovážená strava ze Sportparku Rybníček ve Starém Městě, která je více zaměřena na zdravé stravování.