Spolupráce s cizinou

Mezinárodní spolupráce 

Škola spolupracuje na mezinárodní úrovni  v rámci jazykových pobytů pro žáky a pedagogy s Yucai Foreign Languages School, Hangzhou, China. I nadále jsme ve spojení se školami zapojenými v projektu Sokrates – Comenius („Motivate Me“). V následujícím školním roce budeme žádat nově o akreditaci, abychom se mohli i nadále ucházet o získání finanční podpory v rámci projektu Comenius – Erasmus. 

Mezi naše další evropské partnerské školy patří školy ve Velké Británii, Holandsku, Německu, Finsku, Itálii, Francii, Litvě. S těmito institucemi jsme v minulosti spolupracovali, vzájemně se navštěvovali a vyměňovali zkušenosti v oblasti vzdělávání, školství, kultury a všech dalších aktivit.

Také jsme umožnili žákům naší školy kontakt s žáky z výše uvedených škol a jsou ve spojení a v komunikaci.