Školní družina

Školní družina nabízí dětem v odpoledním čase ve třech odděleních aktivity, ve kterých podporuje tělesný i duševní rozvoj dítěte. Posiluje  klíčové kompetence, vede děti k týmové spolupráci, empatii, seberealizaci a rozvoji individuálních talentů.

Činnosti ve školní družině se dělí na odpočinkové, zájmové a vzdělávací, vhodně se střídají a doplňují. 

Spolupráce školní družiny a vzdělávání na 1. stupni je úzce propojena i v činnostech, které škola pravidelně připravuje, např. vánoční a velikonoční dílny, zpívání u vánočního stromu, Mikulášská nadílka, výzdoba školy dle ročních období. Na těchto aktivitách se děti umělecky podílejí.

Časté jsou návštěvy Slováckého Muzea a kina Hvězda.  

Za příznivého počasí družina využívá přilehlý park s dětským hřištěm. Pro zpestření činnosti mají děti možnost navštěvovat zájmové kroužky.

Družina je otevřena od 6:45 do 8:45 a od 11:40 do 17:00. 

Naším cílem je vytvořit harmonické a přátelské prostředí, kde se děti budou cítit bezpečně a budou se k nám rády vracet. 

Těší se na Vás tým vychovatelek.