Školné

ZŠ – běžná třída (1. – 9. třída)                                                                                        

Cena zahrnuje:                                                                                          

výuku posílenou o vstupy rodilého mluvčího i do jiných předmětů než je anglický jazyk, výukové materiály, učebnice, výuku plavání a bruslení, ranní a odpolední družinu (od 7.00 do 17 hodin) a pojištění žáků.                                                                                        

Zájmové aktivity nad rámec družiny se pohybují od 1 000 do 4 000 Kč za pololetí (záleží na výběru zájmového kroužku – sportovní, kulturně-společenské, přírodovědné a vědní).         

Strava je cca 1.100,- za měsíc, dle počtu odebraných obědů.   

Školné pro rok 2022/2023

Dětí v rodině navštěvující ASCelkové roční školnéMěsíční splátkaVýše slevy
1. dítě33 000 Kč3 300 Kč
2. dítě25 000 Kč2 500 Kč7 500 Kč (750 Kč měsíčně)

Školné pro rok 2023/2024

Dětí v rodině navštěvující ASCelkové roční školnéMěsíční splátkaVýše slevy
1. dítě33 000 Kč3 300 Kč
2. dítě25 000 Kč2 500 Kč7 500 Kč (750 Kč měsíčně)

Školné je možné uhradit jednorázově nebo rozdělit do 10 splátek, vždy dle splátkového kalendáře.

ZŠ – vícejazyčná třída

Cena zahrnuje:                                                                                          

kompletní výuku v jazyce českém a anglickém (metoda Clil), ve třídě dva odborní pedagogové (česky mluvící a rodilý mluvčí) po celou dobu výuky s výjimkou

výuky jazyka českého, výuka plavání a bruslení, ranní a odpolední družina (od 7.00 do 17 hodin) jednorázové vstupy na aktivity (do muzea, galerie, apod.), výukové materiály, učebnice a pojištění žáků.                 

Zájmové aktivity nad rámec družiny se pohybují od 1 000 do 4 000 Kč za pololetí (záleží na výběru zájmového kroužku – sportovní, kulturně-společenské, přírodovědné a vědní).         

Strava je cca 1.100 Kč za měsíc, dle počtu odebraných obědů.     

Školné pro školní rok 2022/2023 

Počet dětí v rodině navštěvující ASCelkové roční školnéMěsíční splátkaVýše slevy
1. dítě66 000 Kč6 600 Kč
2. dítě55 000 Kč5 500 Kč11 000 Kč (1 100 Kč měsíčně)

Školné pro školní rok 2023/2024 

Počet dětí v rodině navštěvující ASCelkové roční školnéMěsíční splátkaVýše slevy
1. dítě66 000 Kč6 600 Kč
2. dítě55 000 Kč5 500 Kč11 000 Kč (1 100 Kč měsíčně)

Školné je možné uhradit jednorázově nebo rozdělit do 10 splátek, vždy dle splátkového kalendáře.