Profil absolventa

Absolvent Academic School

 • má základy znalostí a dovedností pro další studium 
 • umí se samostatně zodpovědně učit  
 • má motivaci k celoživotnímu učení
 • osvojil si  tvořivé myšlení
 • umí přiměřeně řešit problémy a úkoly
 • dovede účinně komunikovat a spolupracovat
 • dokáže chránit své fyzické a duševní zdraví i zdraví jiných
 • je ohleduplný a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám  
 • umí chránit vytvořené hodnoty a životní prostředí
 • je sebevědomý
 • zná své schopnosti a své reálné možnosti
 • má základní vícejazyčné vzdělání
 • je schopen sebereflexe
 • je připraven na další vzdělávání