Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení

Průvodce vyplněním přihlášky ZDE

Vzor – čestné prohlášení – chybějící doklady o vzdělání ZDE

Vzor – žádost – zkouška z matematiky v ukrajinském jazyce ZDE

Vzor – žádost – prominutí zkoušky z českého jazyka ZDE

Obecné informace k přijetí

Vážení rodiče, 

při vyplňování a podávání přihlášky do oboru vzdělání střední školy 18-20-M/01 Informační technologie máte dvě možnosti:

1. Pokud Vám vyplní přihlášku základní škola, je nutné doplnit do přihlášky místo poskytovaného vzdělávání střední školy: Města Mayen 1536 Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, podle vzoru na webových stránkách naší školy. 

2. Pokud vyplňujete přihlášku sami, postupujte podle vzoru vyplněné přihlášky.

Oficiální informační zdroje:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Přijímací zkoušky na střední školy – Zkola

Důležité odkazy:

Platná přihláška: platná přihláška – ke stažení zde

 Cermat – celé přijímací řízení: https://prijimacky.cermat.cz/

informace o zápisovém lístku: https://www.zkola.cz/informace-o-zapisovem-listku/