Přijímací řízení

Aktuální informace

Obecné informace k přijetí

Vážení rodiče, 

při vyplňování a podávání přihlášky do oboru vzdělání střední školy 18-20-M/01 Informační technologie máte dvě možnosti:

1. Pokud Vám vyplní přihlášku základní škola, je nutné doplnit do přihlášky místo poskytovaného vzdělávání střední školy: Studentské náměstí 1531, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, podle vzoru na webových stránkách naší školy. 

2. Pokud vyplníte přihlášku sami, prosíme vyplnit přesně podle vzoru vyplněné přihlášky na webových stránkách naší školy. 

Důležité odkazy:

Platná přihláška: platná přihláška – ke stažení zde

 Cermat – celé přijímací řízení: https://prijimacky.cermat.cz/

informace o zápisovém lístku: https://www.zkola.cz/informace-o-zapisovem-listku/