PŘEDŠKOLIČKA

Předškolička v Uherském Hradišti bude probíhat ZDARMA od 7. října 2021 každý čtvrtek od 16:00 do 16:45 hodin v budově ZŠ Academic School.

Přihlašovat své děti můžete průběžně.

Přihlásit se mohou všechny děti ze všech mateřských škol.

Hodiny Předškoličky končí 28.4.2022.

Určeno pro prvňáčky 2022 – 2023.

Dětem vezměte s sebou přezůvky a pití.

Na Vás i Vaše děti se těší učitelky první třídy 2022 – 2023.

Cíle předškoličky:

  • připravit dítě pro vstup do školy
  • podpořit a motivovat děti k pozitivnímu vztahu ke škole
  • posílit sociální dovednosti a práci ve skupině
  • nastartovat základní školní návyky a dovednosti
  • seznámit se s budoucími spolužáky a prostředím školy
  • poznat učitelku budoucí první třídy

Co děti čeká:


Procvičování grafomotoriky, všeobecných znalostí, předmatematických dovedností, rozvoj zrakového a sluchového vnímání (důležité složky pro úspěšné zvládnutí čtení a psaní), logické myšlení, sociální a emoční zralost. Děti budou k práci motivovány různorodými úkoly, ilustracemi a také zařazováním témat z aktuálního ročního období.

PŘIHLÁŠKA