PhDr. Věra Olšáková

Studovala jsem na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého obor matematika, základy techniky.  Rigorózní zkoušku mám na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze z matematiky s didaktikou, pedagogiky a psychologie. Po ukončení studia jsem učila na základní i střední škole matematiku a technické předměty. Protože tehdejší systém výuky na našich školách mně neuspokojoval, rozhodla jsem se v roce 1993 založit školu, později i školku. 

A teprve až zde jsem mohla plně realizovat své představy o vzdělávání a výchově dětí. Hodně mně tenkrát a vlastně i doposud inspiruje školství na severu – Holandsko, Finsko a Anglie. Několikrát jsem zde byla ve školách a školkách, také si zaučila matematiku a cítila se velmi příjemně, s žáky jsme vždy zvládli udělat hodně práce. Přála jsem si, aby se naše škola co nejvíce přiblížila podobnému klimatu i obsahu vzdělávacího kurikula. Aby se v naší škole cítili dobře žáci, rodiče, ale i učitelé, aby se naši absolventi mohli úspěšně hlásit na všechny typy středních škol, stali se jejich úspěšnými absolventy a po úspěšném vysokoškolském studiu si našli odpovídající uplatnění v praxi. Chtěla jsem  v dětech co nejdéle udržet jejich přirozenou zvídavost se kterou vstupují k základnímu vzdělávání.  

Celou dobu se sama neustále vzdělávám v oborech psychologie, matematiky a managementu, zajímají mne metody vedení škol a výuky v zahraničí. Mnoho let jsem působila jsem jako člen výboru Společnosti učitelů matematiky při Jednotě matematiků a fyziků ČR, ráda jsem se zapojovala do pracovních skupin MŠMT ČR. Mám 32 let praxe ve školství, spolupracovala jsem na tvorbě učebnic matematiky pro první stupeň podle kterých již mnoho let učíme. Jde o náročnější typ řady učebnic i  pracovních sešitů, ale celou svoji životní etapu ve škole si dávám vysoké cíle, které se mi za pomoci mých skvělých kolegů daří postupně