Pavlína Kotačková

Po studiu jsem se začala zajímat o didaktiku matematiky a dodnes tvořím a připravuji matematické a logické úlohy pro soutěž Úkoly čmeldy Pepíka pro předškoláky. Působím ve škole od jejího založení a měla jsem velké štěstí, že jsem potkala skvělé a zapálené lidi, a stala se spoluautorkou učebnic matematiky, podle kterých teď mohu učit. Učím ve škole, kde je dobrá parta nadšenců pro stejnou věc, a tou jsou děti. Stále je práce pro mě zážitkem, a když pozoruji, jak se prvňáčci učí základní dovednosti a jak se z nich postupně stávají nadaní čtenáři a spisovatelé, vědci, matematici, umělci a sportovci, tak si vždy říkám, že to stojí za to.